Ministarstvo prostornog uređenja / Novosti

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti, svim građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem srdačne čestitke i iskrene želje za dalji prosperitet naše države.

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Predstavnici Sindkata državnih sužbenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, na čelu sa predsjednikom Samirom Kurtovićem, posjetili su Srednjobosanski kanton. Tim povodom održan je radni sastanak sa Premijerom Srednjobosanskog kantona Tahirom Lendom, a sve u cilju utvrđivanja načina pristupanja Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.: 98/2023).


Na tom sastanku je predsjednik Sindkata državnih sužbenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine Samir Kurtović upoznao premijer o značaju Kolektivnog ugovora, vremenu trajanja i razlikama između prethonog i sada zaključenog kolektivnog ugovora.


Premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo je upoznao prisutne o stanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024.g., te je istakao da radna grupa od strane kantonalnog Ministarstva pravosuđa i uprave treba sa sindikatom da usaglasi nedoumice („od – do“) i da fiksira tačno utvrđeni broj plata i postotaka, i dao pregled članova Kolektivnog ugovora koje treba usaglasiti.


Nadalje, Predsjednik sindikata je istakao da je većina općina s područja Srednjobosanskog kantona prihatila Kolektivni ugovor, te su Kolektivni ugovor prihvatili u Unsko-Sanskom kantonu, ZE-DO kantonu, Sarajevskom kantonu (koji je zaključio i dodatna povečanja), a da očekuje da će 5. marta većina kantona zvanično pristupiti Kolektivnom ugovoru.


Što se tiče osnovice, Premijer SBK je dao nalog Ministarstvu finansija da utvrdi stvarnu finansijsku projekciju o mogućnostima za promjenu osnovice.

Predstavnici Univerziteta u Travniku, Fakulteta za tehničke studije, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tahira Lendu i upoznali ga s tim da će se u maju 2024. godine održati „Međunarodni simpozij tekstilnog inženjerstva i modnog dizajna“.


Ovogodišnji TImod-2024 ponudit će učesnicima certificirani seminar za profesore srednjih tekstilnih škola iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona, te takmičenje za učenike srednjih škola, po novom konceptu, i modne revije koje su osmišljene na potpuno drugačiji i inovativniji način.


Prvog dana „Međunarodnog simpozija tekstilnog inženjerstva i modnog dizajna“ podijelit će se certifikati i zahvalnice učesnicima seminara, a drugog dana proglasit će se pobjednici i dodijeliti nagrade.


Premijer Srednjobosanskog kantona je rekao kako će Vlada Srednjobosanskog kantona dati podršku kako organizatoru tako i učesnicima koji će svojim dolaskom promovisati Srednjobosanski kanton.

slika TIMOD