Ministarstvo privrede

Tel: 030 511-217 | Fax: 030 511-729 | Adresa: Prnjavor 16 a | Email: minpriv@sbk-ksb.gov.ba, Web: www.mgpsbk-ksb.com.ba

18.10.2023 | REGISTAR SUBJEKATA U POSLOVANJU SA SIROVINAMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA-POTVRDE O UPISU U REGISTAR (preuzimanje dokumentacije) RESGISTAR ODOBRENIH I REGISTROVANIH OBJEKATA ...
17.04.2023 Poštovani, Zbog tehničkih problema sa radom službene stranice Vlade Srednjobosanskog kantona (www.sbk-ksb.gov.ba), te nemogućnosti pristupa Javnim po...
25.01.2023 Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 28/06, 2/10 i 57/20), člana 200...
11.01.2023 Poziv za dostavljanje potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva Zakon o javno-privatnom partnerstvu SBK Uredba o identifikaciji, priprem...
06.01.2023 U Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona danas je potpisan Aneks br. 2 na Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju rude gipsa sa kon...