Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

Tel: +387 (0)30 511 214 | Fax: +387 (0)30 511 214 | Adresa: Stanična 43, Travnik | Email: minobsbk @sbk-ksb.gov.ba | Web: www.mozks-ksb.ba, www.emis.ba

22.02.2019 | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Srednjobosanskog kantona raspisuje  JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Osnovne š...
09.11.2018 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Osnovne škole "Vitez" Vitez...
11.10.2018 Javni natječaj za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora SSŠ ''Jajce'' Izjava Prijava...
04.09.2018   Na temelju člana 31. stava 1. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:5/03 – pročišćeni tekst i...
26.10.2017 Na osnovu člana 31. stavka 1. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj:5/03 – pročišćeni tekst i 14/03)...

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave i djelokrug rada

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kantona u oblasti obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, i to:

  • sustav predškolskoga odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te visokoga obrazovanja;
  • znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstvenotehničke informacije i komunikacije; razvoj i unapređenje športa i tjelesne kulture te bavljenje športom i tjelesnom kulturom;
  • razvoj i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti te javnoga informiranja; provedbu i organiziranje polaganja vozačkog ispita;
  • kontrolu nad provedbom propisa o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila;
  • inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor; vođenje registara; sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbu projekata iz programa Europske Unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

 Web: www.mozks-ksb.ba , www.emis.ba