Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Tel: 030 511 536 | Fax: 030 518 661 | Adresa: Stanična broj 43, Travnik | Email: mzsp@sbk-ksb.gov.ba

06.11.2023 | Program utroška sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2023.godinu na poziciji "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za nabavku oprema zdravstvenim ustano...
16.09.2022   INFORMACIJA...
16.09.2022   ODLUKA...
08.09.2022 Obrazac realizacije Ugovora/ Okvirnih sporazuma za postupke koje je proveo Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK...
31.08.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja II - usluga održavanja sistema IZIS (preuzimanje dokumentacije)...