Ministarstvo privrede / Novosti

Članak je filtriran: utorak, 17 Mart 2020 - Vlada SBK - KSB
utorak, 17 Mart 2020 12:04

NAREDBA

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj: 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na 5. sjednici održanoj 16.03.2020. godine, sukladno odredbi članka 1. stavkom (2) a u vezi sa člankom 6. stavkom (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB (“Službene novine Federacije BiH", broj: 10/12), donio je slijedeću:

NAREDBU

1. Nalaže se sanitarnoj inspekciji da osigura sedmodnevni rad inspekcije. Rok: odmah.
2. Nalaže se domovima zdravlja Kantona Središnja Bosna da kod asistencije policije osiguraju zaštitnu opremu policajcima angažiranim na asistenciji u mjeri u kojoj zaštitnu opremu osiguravaju zdravstvenim radnicima. Rok: odmah
3. Nalaže se angažiranje javno-komunalnih poduzeća na svakodnevnom čišćenju i pranju javnih površina. Rok: odmah
4. Cijeneći epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini kao i u zemljama regiona , otkazuje se održavanje svih javnih skupova u Kantonu Središnja Bosna, kao i privatnih skupova, proslava i drugih okupljanja u organizaciji bilo pravnih ili fizičkih osoba. Rok: Odmah
5. Obustavlja se rad javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa centara, fitness centara, objekata u kojima se priređuju igre na sreću i si.na području Kantona Središnja Bosna u trajanju od 15 dana. Rok:Odmah
6. Ograničiti rad iza 18 sati svim ugostiteljskim objektima za pripremanje i prodaju hrane i pića, barova, nargila barova, noćnih klubova, svadbenih salona, posluživanje pića u sklopu benzinskih pumpi, tržnih centara i si. na prostoru Kantona Središnja Bosna, osim hotela/motela za smještaj i ishranu gostiju koji borave u tim objektima. Rok: Odmah
7. Nalaže se svim lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim osobama na području Kantona Središnja Bosna da pojačaju provođenje općih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH (SI. Novine FBiH 29/5) sa posebnim naglaskom na pojačanu vanrednu dezinfekciju poslovnih površina, sredstava javnog prevoza (autobusi, taxi vozila, kombi vozila..) Rok: Odmah
8. Zadužuju se savjeti mjesnih zajednica da obavještavaju općinske/kantonalne krizne štabove i nadležne policijske stanice o poznatim kretnjama osoba kojima su izdata rješenja o kućnim izolacijama. Rok: Odmah
9. Nalaže se organima upravljanja, upravnim organizacijama, institucijama, javnim ustanovama, preduzećima i ostalim pravnim subjektima koji se bave pružanjem usluga građanima da uvedu dvokratno radno vrijeme gdje će između dva perioda izvršiti dezinfekciju prostorija i površina. Preporučuje se da izvrše racionalizaciju potrebnog kadra za obavljanje rada. Svi navedeni subjekti obavezni su dostaviti informacije o poduzetim mjerama Kantonalnom kriznom stožeru.
(E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.). Rok: Odmah 
10. Zahtjeva se od nadležnih inspekcijskih tijela da sankcionišu svaki neopravdano veliki rast cijena prehrambenih i svih drugih artikala (lična zaštitna sredstva, dezinfekciona sredstva i si).Rok: Odmah
11. Nalaže se mjerodavnim inspekcijama da izvrše kontrolu cijena: zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava i životnih namirnica. Rok: odmah.
12. Nalaže se Kantonalnoj upravi civilne zaštite da osigura prostor za samoizolaciju osoba koje ne poštuju Rješenja o samoizolaciji i osoba koje nemaju mogućnosti samoizolacije, kapaciteta cca 20 mjesta. Rok: odmah.

 

PREDSJEDNIK KRIZNOG STOŽERA

Anto Matić

 NAREDBA

 

Objavljeno u Novosti*

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeći Zaključak:

Zaključak kojim se nalaže svim zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim) koje imaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona, da do 31. 5. 2020. godine osiguranim osobama Zavoda pružaju zdravstvenu zaštitu bez obzira da li je zdravstvena iskaznica ovjerena.

Uz Zaključak Vlade Srednjobosanskog kantona, data je i Preporuka da zbog epidemiološke situacije, preporučuje se svim osiguranim osobama da izvjegavaju dolaske u poslovnice Zavoda za zdravstveno osiguranje bez potrebe.

Rok za izvršenje Zaključka je odmah.

 

Objavljeno u Sjednice 2020