Ministarstvo poljoprivrede / Novosti

Na osnovu Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2024. godinu - primarna poljoprivredna proizvodnja (u daljem tekstu Program) i Uputstva za ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2024. godinu broj: 06-20-1877/24 od 18. 04. 2024. godine (u daljem tekstu Uputstvo), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/ KSB raspisuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2024. godinu

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2024. godinu (preuzimanje dokumentacije)
Program utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2024. godinu-primarna poljoprivredna proizvodnja (preuzimanje dokumentacije)
Uputstvo za ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (preuzimanje dokumentacije)