Кабинет Премијера

Tel.: 030-518-673

понедељак, 04 октобар 2021 - Vlada SBK - KSB
понедељак, 04 октобар 2021 13:42

Сазвана 99. сједница Владе СБК - 2021.г.

На основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – прочишћени текст и 14/03) и члана 9. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – пречишћени текст),

С А З И В А М
99. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 7.10.2021.године, у 9 сати

Објављено у Сједнице 2021
понедељак, 04 октобар 2021 09:58

Odluka o izboru postupka javne nabavke mrki ugalj

Објављено у Планови набавки
понедељак, 04 октобар 2021 09:04

Osnovni elementi ugovora/OS

Објављено у Планови набавки

Након проведене процедуре из Јавног позива за одабир привредних друштава и обртника којима ће се расподијелити финанцијска средства за одржавање постојећих радних мјеста број: 05-03-14-6058/21 од 20.08.2021.године, Стручна комисија Министарства привреде извршила је преглед пријава и утврдила списак субјеката који не испуњавају услове из Јавног позива.
Подносиоци пријава који не испуњавају услове из јавног позива могу уложити приговор у писаном облику Министарству привреде у року од 7 дана од дана објаве резултата на wеб страници Владе Средњобосанског кантона ради провјере чињеница.

Листа пријава који не испуњавају услове ЈП

Објављено у Новости