Новости / Обавјештења

POZIV NA JAVNU RASPRAVU – IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI

 

Pozivaju se mještani MZ Kruščice, zainteresovana fizička i pravna lica da prisustvuju i daju usmene komentare na javnoj raspravi koja će se održati u sali općine Vitez u utorak 05.10.2021. godine, sa početkom u 10 sati.

 

Predmet rasprave je:

Izdavanje prethodne vodne saglasnosti po zahtjevima:

- GENNA d.o.o. Vitez za MHE „Kruščica 1“ i
- HIGRACON d.o.o. Sarajevo za MHE „Kruščica 2“

u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti.

Zainteresovani mještani, fizička i pravna lica mogu svoje komentare dostaviti i u pisanoj formi Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, do 05.10.2021. godine do 12 sati, poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB ul. Prnjavor 16 A i lično na protokol ili e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Napominjemo da će se javna rasprava zbog zaraze korona virusom COVID 19 održati uz korištenje svih propisanih mjera za sprječavanje širenja zaraze (fizička distanca najmanje 2 m, korištenje zaštitnih maski i rukavica i sl.).

 

POZIV

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),


97. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 23.9.2021.godine, u 9 sati
DNEVNI RED

 

1. Zapisnik sa 96.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6.2021. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo finansija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6.2021.godine
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu ureda i službi za period 1.1. do 30.6.2021.godine
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta KSB/SBK
f) Ured za evropske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
5. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kanton za period 2022.-2024.godina – Ministarstvo financija
6. Odluka o izmjeni Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike (saglasnost) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za dodatne radove za izgradnju zgrade PS Kreševo (II. faza) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
10. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donirana sredstva OŠ Bila“) – Ministarstvo finansija
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinanciranje zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ (rekonstrukcija vodovoda u MZ Prusac, opština Donji Vakuf) – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona za potporu liječenja (4x) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Mirjana Vujica
b) Ivan Grabovac
c) Nerma Fazlibašić
d) Franjo Kvesić
13. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Depoa arhiva (II. faza-LOT 2) - Kantonalni arhiv
14. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava opštinama za poslove iz oblasti civilne zaštite (7x) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) opštini Busovača za sanaciju klizišta na lokaciji Bare
b) opštini Vitez za zaštitu obalnih stubova na rijeci Lašvi
c) opštini Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enese Patković
d) opštini i Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enesa Patkovića
e) opštini Kreševo za sanaciju klizišta na putu Crnići – Crnićki Kamenik
f) opštini Fojnica za regulaciju Trošnjičkog potoka
g) opštini i Travnik za sanaciju posljedica požara na stambenim objektima ( Melisa Imširović, Mujo Čelebić i Nermin Maglić)
15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga iz oblasti informatike (Centralizirani sistem obračuna i isplate plaća) – Ministarstvo finansija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku bankarskih usluga (vođenje transakcijskog računa i pod računa u okviru JRT) – Ministarstvo finansija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku propan butan plina – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku prekršajnih naloga – Ministarstvo unutrašnjih poslova
19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku auto osiguranja motornog vozila – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
20. Saglasnost za nabavku mobitela za potrebe Opštinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2021. godine – Ministarstvo finansija
23. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade broj: 01-04.1-4056/2021-14 od 3.6.2021. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora i vršioca dužnosti zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Ministarstvo pravosuđa i uprave

SAOPŠTENJE 
sa 96. sjednice Vlade SBK održane 16. 09. 2021. godine u Travniku

 

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 95. sjednice.

1.Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnost:
• preraspodjelu sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu,
• prijem namještenika u Opštinskom sudu u Travniku.

2. Na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala suglasnost i donijela odluke:
• saglasnost na pravilnik o postupku direktnog sporazuma,
• odluke o naknadi štete pričinjene od zaštićene divljači,
• saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika

3. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
• odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno,
• saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika

4. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluku:
• izdvajanju sredstava za sufinanciranje 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline 2021.godine“

5. Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih, Vlada SBK je dala saglasnost:
• nabavku računara i klima uređaja.

6. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:
• izmjene planova javnih nabavki škola za 2021.godinu,
• pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola,
• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja,
• izdvajanju sredstava za pomoć ugroženim učenicima,
• suglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka javne nabave i zaključivanje ugovora za prijevoz učenika,
• odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola.
Vlada je primila na znanje informacija o procjeni vrijednosti prijevoza učenika u osnovnim školama po općinama.

7. Vlada SBK je na prijedlog Stručne službe Vlade, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:
• za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade,
• suglasnost na pravilnik o postupku direktnog sporazuma Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona.

8. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:
• izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja (Naim Muhić i Ankica Plavčić),
• izdvajanju sredstava za nabavku prijenosnog računala.

9. Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada je donijela odluku i dala suglasnost:
• izmjene Plana javnih nabavki za 2021.godinu.

10. Na prijedlog Kantonalne uprava za branitelje, Vlada je donijela odluke i dala suglasnosti:
• suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu ortopedskih pomagala za gornje i donje,
• suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu ortopedskih pomagala za paraplegičare.

11. Na prijedlog Službe za zajedničke poslove, Vlada je dala suglasnost:
• Anex 6. Ugovora o davanju usluge isporuke toplotne energije, broj 05-09/12PM od 27.9.2012.godine

 

Новости

22.09.2021 POZIV NA JAVNU RASPRAVU – IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI   Pozivaju se mještani MZ Kru...
15.09.2021 KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITUKANTONALNI ŠTAB/STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SBK/KSB Kantonalni štab/...
14.09.2021 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
10.09.2021 Njegova ekselencija, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i...
09.09.2021 Komisija za prijem volontera za 2021. godinu, nakon razmatranja svih prijavljenih kandidata za struč...
« Septembar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30