Средњобосански Кантон, Кантон Средишња Босна

Средњобосански Кантон, Кантон Средишња Босна обухваћа географско језгро Босне и Херцеговине.

Овај Кантон својом западном половином алиментира југоисточне дијелове макро региона Босанска Крајина, а источном половином коиндицира са крајњим сјеверозападном подручјима сарајевско-зеничке макро економске регије. Карактеристика СБК су изразито планиско-брдско подручје (300-1922 м ).Највеће ријеке су Врбас и Лашва. Географска централност и долински задори Врбаса и Лашве истичу ово подручје на значајну транзитност у свим смијеровима (сјевер-југоисток-запад) и нивоима (Федерација БиХ, Балкан, и даље Западна Еуропа, Мала Азија и Блиски Исток).

Климатске карактеристике су планинско континентална клима са микро-локалитетним варијететима везаним за рјечне долине и надморску висину.

Дијагонално-транзитна позиција обиљежена је правцима сјеверозапад-југоисток (Бихаћ-Травник-Сарајево-Горажде) и сјевероисток-југозапад (Тузла-Зеница-Травник-Бугојно-Мостар-Плоче, односно Неум, те од Бугојна за правац Ливно-Сплит).

Површина СБК је 3199км2. Конституирају их подручја опћина Бугојно, Бусовача, Добретићи, Доњи Вакуф, Фојница, Горњи Вакуф-Ускопље, Јајце, Кисељак, Крешево, Нови Травник, Травник, и Витез.

На подручју СБК 1991. године живјело је 338.979 становника, а 1999. године 270.000 становника.

Средњобосански Кантон налази се у зони основног приоритетног развојног правца. На подручју СБК развијена је прерађивачка индустрија (метална, дрвно-прерађивачка, текстилан, секундарне сировине, кожна обућа и графика). Трговина и пољопривредна производња су доминантне на подручју Кантона. Привредни ресурси који се налазе на овом подручју веома су значајни како за Кантон тако и за БиХ.

Од енергетиских сировина могу се истакнути: лигнит на подручју Врбаске долине, мрки угаљ на подручју Лашванске долине, земни плин на подручју Кисељака...

Уз то налазе се и друге врсте индустријских минералних сировина као што су руде алуминија – боксити на подручју Јајца и Доњег Вакуфа; руде жељеза – магнетити, хематити и лимонити на подручју планине Радован; руде гипса на подручју Горњег Вакуфа – Ускопља и Доњег Вакуфа; руде кварцита, живе, бакра олова и цинка на подручју Горњег Вакуфа – Ускопља, те грађевински материјали као што су технички и архитектонско грађевински камен у који спадају доломити, кречњаци, кварц-диорити, риолити, мрамори, туфои и седре, као и глине. Значајни ресурси представљају термалне и минералне воде које се налазе на подручју Кисељака, Фојнице и Бугојна.

Од укупне површине СБК 57% покривено је шумама, 34% пољопривредним површинама. Дрвне залихе износе 38 милијуна кубичних метара дрвне масе. Од тога 46% односи се на четинаре.
Подручје Средњобосанског Кантона спада у ред брдско-планинских пољопривредних подручја, гђе доминира сточарство као најважнија грана пољопривреде. У области пољопривредне културе: житарице (кукуруз, јечам, пшеница, зоб, раж...), поврће (крумпир, купус, лук, грах,...) и крмно биље (травно ђетелинске смјесе, ђетиља, силажно крмно биље, сточна репа).

У области сточарства највише се узгајају говеда, овце, козе и коњи. Подручје је изузетно богато ријека и има велике могућности изградње мини хидроелектрана, рибњака и туристичких објеката.
Средњобосански Кантон има доста висок ниво катергоризиране путне мреже. Обухваћа горње дијелове три одвојена слива ријека Врбас, Фојница и Лашва. Енергетски увјети су повољни.

На подручју СБК постоји мрежа магистралних цеста у дужини од 173 км и регионалних у дужини од 337 км. Цијело подручје повезано је телекомуникацијским везама претежно оптичким водом. На цијелом подручју послују два ПТТ оператера. Централе су у свима опћинама дигиталне и везане су у сустав ФБиХ. Број инсталираних капацитета фиксних телефонских прикључака на подручју СБК је 55000. Покривеност сигналом мобилне телефоније је 95%.СРЕДЊОБОСАНСКИ КАНТОН / КАНТОН СРЕДИШЊА БОСНА
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА 1991.Г.
 
ПОВРШИНА : 3.249 км2
СТАНОВНИШТВО : 335.752
 

UKUPNO STANOVNIKA

MUSLIMANI

HRVATI
SRBI

JUGOSLOVENI

OSTALI
335.752
147.451
126.860
41.927
13.709
5.805
100 %
43,9 %
37,8 %0
12,5 %
4 %
1,7 %
 
B. OPĆINE- STRUKTURA STANOVNIŠTVA
OPĆINA
UKUPNO

MUSLIMANI

HRVATI
SRBI

JUGOSLOVENI

OSTALI
Bugojno
46.843
19.724
15.963
8.854
1.539
763

Busovača

18.883
8486
9.089
634
505
169

Donji Vakuf

24.232
13.393
686
9.375
622
156
Fojnica
16.227
8.010
6.639
154
396
1.028

Gornji Vakuf

25.130
14.086
10.709
106
150
79
Jajce
44.903
17.400
15.781
8.684
2.486
552

Kiseljak

24.081
9.843
12.441
747
597
453
Kreševo
6.699
1.527
4.738
33
249
152

Novi Travnik

30.624
11.649
12.127
4.087
2.115
646
Travnik
70.402
31.862
26.008
7.751
3.688
1.093
Vitez
27.726
11.471
12.697
1.502
1.362
714

ODNOS OPĆINA PREMA KANTONU:
OPĆINA

POVRŠINA %

STANOVNIŠTVO %

Bugojno
11,1
14,0

Busovača

4,9
5,6

Donji Vakuf

10,7
7,2
Fojnica
9,4
4,8

Gornji Vakuf

12,4
7,5
Jajce
12,2
13,4

Kiseljak

5,0
7,2
Kreševo
4,6
1,8

Novi Travnik

7,4
9,1
Travnik
17,3
21,0
Vitez
5,0
8,4