Сједнице Владе СБК / КСБ

-Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 86. sjednice.

1.Vlada je na prijedlog Ministarstvo zdravstva i socijalne politike razmotrila i dala mišljenje na Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava.

2.Vlada je na prijedlog Ministarstva finasija donijela sljedeću odluku:
-Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Kantona za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Kreševo“)

3.Vlada je na prijedlog Ministarstava privrede donijela sljedeće odluke:
- Odluke o usvajanju visine boravišne takse na području Srednjobosanskog kantona.
-Odluke o otpisu i darivanju rashodovanog motornog vozila.

4.Vlada je na prijedlog Ministarstava, Uprava i Ureda donijela sljedeće odluke, dala saglasnosti i preuzela informacije:

-Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka registracije kod Porezne uprave i Federalnog zavoda za statistiku – Ured za javne nabavke.
-Odluke o davanju saglasnosti za prebacivanje predmeta nabavke sa jednog na drugog korisnika – Ured za javne nabavke.
-Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu laptopa - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.
-Odluke o isknjižavanju vozila sa pripadajućim gumama iz knjigovodstvene evidencije MUP-a- Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za popunu radnih mjesta - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Saglasnost za za nabavu računara za potrebe MUP-a - Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Saglasnost za sklapanje ugovora o obročnoj otplati duga koncesionih naknada - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Saglasnost za zaključivanje ugovora o naknadi za plaćanje računa za pritvor sa kazneno-popravnim zavodima – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga grijanja za potrebe Opštinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i prave:
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
-Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga štampanja diploma – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
-Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove vozača do popune radnog mjesta – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.
-Saglasnost za objavljivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta vozača – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

 5.Vlada je razmotrila i usvojila izvještaje:

-Izvještaj o obavljenoj unutarnjoj reviziji za drug kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija.
-Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za prvi i drugi kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija:
a) Revizija izdataka za gorivo kod MUP-a
b) Revizija transfera za novčanu pomoć braniocima i članovima njihovih obitelji kod Kantonalne uprave za branioce
c) Revizija transfera Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) Revizija transfera neprofitnim organizacijama i subvencije javnim preduzećima iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
e) Revizija tekućih transfera drugim nivoima vlast i fondovima – za utopljavanje, vodovod i kanalizacije iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
-Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana SBK/KSB za 2020.godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
-Izvještaj o radu interresorne komisije za izradu strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
87. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 10.6.2021. godine, u 9 sati

 

     Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 84. sjednice.
1. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je dala suglasnost na Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu i Pravilnik o službenoj iskaznici pravobranitelja i njegovog zamjenika u Kantonalnim i općinskim pravobraniteljstvima.
2. Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kanton:
Saglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona. Izmjene i dopune Pravilnika se odnose na visoko obrazovanje za postavljanje državnih službenika, a u skladu sa ranije donesenim Zaključkom Vlade SBK.
-Saglasnost na Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona. Ovim Pravilnikom pobliže se definira planiranje, priprema i provođenje postupka javnih nabavki putem direktnog sporazuma.
- Saglasnost Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona za preuzimanje poslova javnih nabavki od svih korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona, u skladu sa nadležnostima Ureda definiranim navedenom Uredbom.
Suglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za prijema državnog službenika u Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona, odnosno prijem stručnog savjetnika za provedbu javne nabavke, jedan izvršitelj.
-Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2022.-2024.. Ekonomska i fiskalna politika Vlade Kantona Središnja Bosna u srednjem roku, usmjerit će se prije svega na očuvanje fiskalne stabilnosti Kantona, na visoko-kvalitetne investicije, privlačenjem sredstava iz EU fondova, učinkovite strukturne reforme, te jačanje kapaciteta i efikasnosti javne uprave u oblikovanju i provedbi javnih politika i projekata, a posebno poboljšanje efikasnosti pravosuđa, povećanje transparentnosti i borbe protiv korupcije. Koordinacija gospodarskih politika i politika zapošljavanja, ključan je element strategije oporavka
3. Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica, odlukom se izdvaja iznos od 70.000,00 KM za sufinansiranje projekata koje realizuje zajedno sa Vladom SBK, privrednim društvima i obrtnicima sa područja Srednjobosanskog kantona.
4. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera za 2021.godinu. Ovom Odlukom odobrava se Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera- za poticaj povratku prognanika,obnovi i razvitku za 2021.godinu, Iznos kapitalnih sredstava za poticaj povratku prognanika,obnovi i razvitku za projekte u 2021.godini iznosi 521.500,00 KM

 -Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za izradu premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izrade fasade i ugradnje stolarije na zgradi Vlade (Aleja Konzula u Travniku) gdje je smješten MUP, procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: do 5.000,00 KM.

-Vlada SBK je na prijedlog Stručne službe Vlade donijela Zaključak kojim zadužuje Službu za zajedničke poslove pripremi tekst javnog oglasa za prijem volontera u kantonalnim tijelima vlasti za 2021. godinu, kao i prijedlog rješenja o imenovanju članova komisije za provođenje navedenog oglasa.
-Vlada SBK je dala suglasnost na prijem zaposlenika u Službi za zajedničke poslove SBK.

Новости

11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvi...
11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2021. god. iz...
10.06.2021 -Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 86. sjednice. 1.Vlada je na prijedlog Ministarstvo zdravstva i s...
09.06.2021 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona pokrenulo je aktivnosti na izradi Vodiča za strane in...
09.06.2021 U zgradi Vlade SBK/KSB danas je održana Prva konstituirajuća sjednica Vijeća za razvojno planiranje ...
« Jun 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30