Кантонална управа за геодетске и имовинско правне послове

Тел: 030/254-029 | Фаџ: 030/254-029 | Адреса: Босанска 46, Бугојно | Емаил: kugeodezija@bih.net.ba , kugeodezija@sbk-ksb.gov.ba

09.07.2020 | Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SR BiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90" i "Službeni list R BiH 4/93 i 13/94"), te članka 4...
24.06.2020 Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SR BiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90" i "Službeni list R BiH 4/93 i ...
24.06.2020 Obavještavaju se sve zainteresirane stranke koje polažu pravo na nekretninama koje se nalaze na lokalitetu „Malinjak“ u naseljenom mjestu Dubrave KO G...
24.06.2020 O G L A S o nastavku postupka izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Jajce II ...
24.06.2020 Obavještavaju se sve zainteresirane stranke koje polažu pravo na nekretninama koje se nalaze na lokalitetu „Trivulje-Vitle“ i „Krčevine“ KO Orahovo ...

Надлежности

Надлежности органа управе

Послови и радни задаци из ђелокруга Кантоналне управа за геодетске и имовинско правне послове обављају се у оквиру слиједећих основних устројствених јединица:

  1. ОЂЕЛ ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ,
  2. ОЂЕЛ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И ОПЋЕ ПОСЛОВЕ

Свака основна устројствена јединица у области за коју је успостављена врши послове и радне задатке из надлежности ове Управе.

Кантоналан управа за геодетске и имовинско правне послове обавља. одређене управне и стручне послове утврђене Законом који се односи на остваривање надлежности кантона у области измјере те успостава и обнова катастра некретнина, измјере и обнове катастара комуналних уређаја, регистра просторних јединица,картографирање подручја Кантона,базе података катастра некретнина концесија земљишта, инспекцијског наџора геодетских послова и у геодетским обртима, имовинско правних и других стварноправних односа на некретнинама и правима на некретнине, те обавља и друге послове утврђене Законом.

Дјелокруг рада

Подручје Кантона и 12 опћина КСБ


 

« April 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30