Кабинет Премијера

Tel.: 030-518-673

уторак, 12 октобар 2021 - Vlada SBK - KSB

Након проведене процедуре из Јавног позива за одабир корисника средстава са позиције “Субвенције приватним предузећима и подузетницима - подршка развоју подузетништва и покретању нових старт - уп компанија за 2021. годину, број: 05-03-15-2561/21 од 08.04.2021. године Стручна комисија Министарства привреде извршила је преглед пријава и утврдила списак субјеката који не испуњавају услове из Јавног позива.
Подносиоци пријава који не испуњавају услове из јавног позива могу уложити приговор у писаном облику Министарству привреде у року од 8 дана од дана објаве резултата на wеб страници Владе Средњобосанског кантона ради провјере чињеница.

СПИСАК

Објављено у Новости

На основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – прочишћени текст и 14/03) и члана 9. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – пречишћени текст),

С А З И В А М
100. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 14.10.2021.године, у 9 сати

Објављено у Сједнице 2021