Ministarstvo finansija / Novosti

Utorak, 14 Decembar 2021 - Vlada SBK - KSB

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04, 6 / 13 i 16/20),

S A Z I V A M
XXIV. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za da 28.12. 2021. godine (utorak ), s početkom u 10 ,00 sati, u sali Internacionalnog Univerziteta Travnik Aleja Konzula - Meljanac bb.

Objavljeno u Novosti - skupština