Ured za Europske integracije / Novosti

Subota, 27 Avgust 2022 - Vlada SBK - KSB

Na osnovu, člana 5. i 6. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 8/09, 6/13, 9/15, 7/20 i 10/21), (u daljem tekstu Zakon o koncesijama), Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o pokretanju postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Tromeđa - Krš“, općina Dobretići i općina Jajce broj: 01-11.7-5956/22. od 14.7.2022. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije
za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka
na lokalitetu „Tromeđa - Krš“, općina Dobretići i općina Jajce

Objavljeno u Novosti*