Kantonalni arhiv Travnik

Tel: 030 511 580 | Fax: 030 518 979 | Adresa: Lukačka bb, Travnik | Email: arhivsb@sbk-ksb.gov.ba

15.05.2017 | Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine organizuje Savjetovanje arhivskih radnika BiH....

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Nadležanost nad sprovođenjem Zakon o arhivskoj građi u KSB-SBK 

Sl. Novine SBK/KSB 10/01