Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK

Tel: 030 335 050 | Fax: 030 335 049 | Adresa: Bosanska br.143 Travnik, Travnik | Email: ujn@sbk-ksb.gov.ba

19.09.2018 | Odluka o Izmjeni Plana Središnje javne nabave - Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta SBK ...
26.06.2018 ...
23.04.2018 Na osnovu člana 7. Zakona o javnim nabavkama ("Službene novine BiH", br.: 39/14) i člana 31. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona ("Službene n...
07.03.2018 U skladu sa članom 28. stav 4 .Zakona javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14),Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta/proračuna...
20.02.2018 Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK objavljuje "PLAN CENTRALNIH JAVNIH NABAVKI ZA POTREBE KORISNIKA BUDŽETA SBK ZA 2018. GODINU"...

Nadležnosti

Nadležnosti Ureda

Ured u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ima dvojaku funkciju, kao samostalno središnje nabavno tijelo i stručno-operativno tijelo za provođenje postupaka javnih nabava za potrebe korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna.

U obavljanju djelatnosti središnjeg nabavnog tijela Ured obavlja slijedeće poslove: koordinira aktivnosti između obveznika središnje javne nabave (ugovornih organa), planira provedbu postupaka središnje javne nabave, provodi postupke središnje javne nabave, prati i nadzire izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma, u suradnji sa ugovornim organima i obavlja ostale poslove iz djelokruga središnje javne nabave.

U obavljanju djelatnosti stručno-operativnog organa za provođenje postupaka specifičnih javnih nabava Ured obavlja slijedeće poslove: provodi postupke specifičnih javnih nabava na osnovu zahtjeva ugovornih organa, provodi korespodenciju sa ponuditeljima, vodi postupak u povodu pravnih lijekova do konačnog rješenja, odnosno pravosnažnosti rješenja, te obavlja ostale poslove iz djelokruga specifične javne nabave.