Ured za Europske integracije / Novosti

Na osnovu člana 32. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona ("Službene novine SBK br. 5/03 - prečišćeni tekst i br.: 14/03), Vlada Srednjobosanskog kantona, na 81. sjednici, održanoj 20. 3. 2018. godine, razmatrajući Ad.30. Saglasnost na planove nabavki za 2018. godinu donosi

Zaključak

a) Plan nabavki Kantonalnog pravobranilaštva za 2018. godinu
b) Plan nabavki Kantonalnog arhiva za 2018. godinu
c) Plan nabavki Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu SBK za 2018. godinu

Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2016.–2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja) ključni je strateško-planski dokument Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: SBK), koji treba poticati i usmjeravati budući rast i razvoj Kantona. Integrirana strategija razvoja u najširem smislu obuhvata ekonomski i društveni razvoj, kroz korištenje i apsorpciju raspoloživih prirodnih resursa, vodeći pri tome računa o aspektu zaštite i unapređenja okoliša i prostora.

Premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo i predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona Josip Kvasina, zajedno sa sekretarom Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Muhamedom Softićem predstavili su novu web stranicu Vlade i Skupštine Srednjobosanskog kantona.

« April 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30