Ured za Europske integracije / Novosti

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je 08.11.2018. godine inicirao prikupljanje podataka članovima i dostavio upit članovima KOR-a te je na osnovu razmatranja prikupljenih prijedloga i provedenih konsultacija, izradio Akcioni plan sa finansijskim okvirom za period 2019.-2021. godina za provedbu Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016.-2020. godine. Na sastanku koji je KOR održao 11.12.2018. godine, pregled projekata Akcionog plana je razmatran i usvojen. Ured je dobio zadatak da tehnički i stručno obradi dokument Akcionog plana 2019.-2021. i dostavi Vladi SBK na usvajanje.
Prijedlog Akcionog plana sa finansijskim okvirom za provedbu Strategije razvoja razrađen je na ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti. U okviru svakog od ciljeva utvrđeni su određeni prioriteti i mjere sa definisanim aktivnostima, očekivanim rezultatima, nosiocima aktivnosti, periodom implementacije i izvorom financiranja.

Akcioni plan SBK za razdoblje 2019.-2021.

Vlada SBK, uz podršku UNDP-a pripremila je Strategiju razvoja SBK 2016-2020. godine. Ovaj proces je urađen uvažavajući postojeće strateške dokumente, trenutne socio-ekonomske pokazatelje stanja, razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.

Vlada Srednjobosanskog kantona je započela realizaciju projekta uvođenja i poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 u sve institucije i organe uprave SBK. Danas 24.05.2018.god. održan je prvi u nizu sastanka internih audita, nositelja aktivnosti, koji će taj standrad zajedno sa izabranom konsultantskom kućom "M&L company" d.o.o. Visoko implementirati u svakom pojedinom ministarstvu odnosno upravi Srednjobosanskog kantona

Naime, Vlada Srednjobosanskog kantona, je shodno preporukama iz Reformske agende donijela odluku da sve institucije i organi uprave SBK uvedu sistem upravljanja kvalitetom, kako bi usluge koje pružaju građanima podigli na jedan veći nivo, shodno potrebama korisnika ti usluga i preporukama koje zahtjeva proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

« Februar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28