Ured za Europske integracije / Novosti

Vlada SBK, uz podršku UNDP-a pripremila je Strategiju razvoja SBK 2016-2020. godine. Ovaj proces je urađen uvažavajući postojeće strateške dokumente, trenutne socio-ekonomske pokazatelje stanja, razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.

Vlada Kantona Središnja Bosna je započela realiziranje projekta uvođenja i poboljšanja sustema upravljanja kvalitetom sukladno sa standardom ISO 9001:2015 u sve institucije i organe uprave KSB. Danas 24.05.2018.god. održan je prvi u nizu sastanka internih audita, nositelja aktivnosti, koji će taj standrad zajedno sa izabranom konsultantskom kućom "M&L company" d.o.o. Visoko implementirati u svakom pojedinom ministarstvu odnosno upravi Kantona Središnja Bosna.

Naime, Vlada Kantona Središnja Bosna, je shodno preporukama iz Reformske agende donijela odluku da sve institucije i organi uprave KSB uvedu sustem upravljanja kvalitetom, kako bi usluge koje pružaju građanima podigli na jedanu veću razinu, shodno potrebama korisnika tih usluga i preporukama koje zahtjeva proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Na temelju članka 32. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna ("Službene novine KSB br. 5/03 - prečišćeni tekst i br.: 14/03), Vlada Kantona Središnja Bosna, na 81. sjednici, održanoj 20. 3. 2018. godine, razmatrajući Ad.30. Suglasnost na planove nabave za 2018. godinu donosi

Zaključak

a) Plan nabave Kantonalnog pravobraniteljstva za 2018. godinu
b) Plan nabave Kantonalnog arhiva za 2018. godinu
c) Plan nabave Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu SBK za 2018. godinu

« Studeni 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 

MAPA SBK 1