Ured za zakonodavstvo

Tel.: 030 512-313 | Stanična br.43 Travnik | email: ured.zakonodavstvo@sbk-ksb.gov.ba

Nadležnosti

Nadležnosti ureda:

mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona, dr,propisa i općih akata, obavljanje određenih stručnih poslova koji se odnose na pripremu nacrta i prijedloga zakona, dr. propisa i općih akata koje Vlada predlaže Skupštini, osigurava metodološko jedinstvo u izradi kantonalnih zakona, dr. propisa i općih akata, brine se o objavljivanju u „Službenim novinama SBK“ zakona, dr.propisa i općih akata koje donosi Skupština, propisa i općih akata koje donosi Vlada, ministarstva i drugi organi uprave, te vrši druge poslove koje mu, u vezi s njegovom nadležnosti, povjeri Vlada.