Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

Članak je filtriran: Četvrtak, 19 Mart 2020 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK ja na 8. vanrednoj sjednici usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Izvještaj Kantonalne uprave za civilnu zaštitu SBK.

U Izvještaju je navedeno da je održana sjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, na kojem su date informacije o broju osoba koje se nalaze u izolaciji, oko 450 osoba se nalazi u izolaciji na Srednjobosanskom kantonu, a za jednu osobu je traženo testiranje.

Date su preporuke Kantonalnom štabu civilne zaštite da se sve nabavke opreme na nivou kantona usmjere preko Kantonalnog štaba civilne zaštite. Takođe naglašen je problem bolnica sa opskrbom kisika, Zaključak štaba i Vlade SBK je da je neophodno da se osigura određena količina zaliha zbog potreba bolnica za naredna tri mjeseca.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike dao je i slijedeće preporuke:
- Preporučuje se svim poslodavcima sa područja Srednjobosanskog kantona da iz radnog procesa izuzmu trudnice i druge socijalno osjetljive kategorije, ukoliko to proces rada dozvoljava.
- Predlaže se Kantonalnom štabu civilne zaštite da se usredotoči na konkretne nabavke, od raznih donatora, u vidu zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava i ostale opreme zdravstvenim ustanovama.
- Traži se od Kantonalnog štaba civilne zaštite da osigura tromjesečne potrebe boca za kisik.
- Da se za najugroženije osoblje bolnica osiguraju zaštitna odjela BIOHARAZD.

PREPORUKA

Donesen je Zaključak o izmjeni Zaključka sa 6. vanredne sjednice Vlade SBK, kojim je zdravstvenim ustanovama naloženo pružanje zdravstvene zaštite svim osiguranim osobama do 31.5.2020. godine, bez obzira da li je zdravstvena knjižica ovjerena. Na traženje Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK predloženi Zaključak se stavlja van snage, i donosi se novi Zaključak da se zdravstvena zaštita bezuvjetno pruža svim osiguranicima bez obzira na ovjeru zdravstvene knjižice, kupljenu premiju (markicu), te da se ne vrši naplata participacija, a zbog proglašenja stanja prirodne nesreće.
Ovakav režim pružanja zdravstvene zaštite trajao bi do prestanka razloga koji su doveli do proglašenja prirodne nesreće nakon čega bi se utvrdio dodatni rok za plaćanje premija (markica) za osobe koje to nisu učinile do danas. Rok za primjenu Zaključka je ODMAH.

Vlada SBK je prihvatila navedeni Izvještaj Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Razmatran je i Izvještaj Kantonalnog štava civilne zaštite, koji je nakon rasprave i usvojen.
U skladu sa novim naredbama, doneseni su određeni zaključci:
- Zadužuju se općinski štabovi civilne zaštite da postupaju prema naredbama Federalnog ptaba civilne zaštite i kantonalnog štaba civilne zaštite.
- Zadužuje se Kantonalni zavod za zapošljavanje SBK da HITNO dostavi podatke o raspoloživom medicinskom osoblju koje se nalazi na evidenciji nezaposlenih iz svih općina Kantona, podaci trebaju sadržavati i adrese i kontakt telefone.
- Traži se od Federalne uprave za inspekcije poslove da iznađe način bržeg protoka obavijesti izdanim Rješenjima o osobama koje su za samoizolaciju prema Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK. Takođe, da se iznađe način koordinacije sa Kantonalnom upravom za inspecijske poslove, kako ne bi došlo do izdavanja duplih Rješenja o samoizolaciji.
- Zadužuje se Ministarstvo privrede SBK da zatraži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH detaljniju instrukciju o načinu transporta roba preko graničnih prelaza BiH (uvoz i izvoz).
- Zadužuje se služba za zajedničke poslove Vlade SBK da organizuje dezinfekciju svih objekata koje koriste Kantonalna ministarstva i drugi organi uprave SBK.

ZAKLJUČAK

Takođe, dvije nove Naredbe su stigle iz Federalnog štaba civilne zaštite:
- Naredba kojim se naređuje svim kantonalnim/ općinskim/ gradskim štabovima civilne zaštite da odmah stave na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite/ službi zaštite i spašavanja, kao i dodatne snage i sredstva higijensko epidemioloških službi (HES) iz sastava kantonalne/ općinske/ gradske ustanove zdravstva, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava za provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora koju su popločani/ asfaltirani.
- Naređuje se kantonalnim kriznim štabovima da izvrše preraspodjelu radnog vremena zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa potrebama i aktuelnoj epidemiloškoj situaciji.
- Naređuje se zdravstvenim ustanovama, da specijalizante i subspecijalizante koji su trenutno na specijalističkom odnosno subspecijalističkom stažu ili su po bilo kom osnovu na edukaciji izvan zdravstvenih ustanova čiji su uposlenici, prema potrebama povuku i angažiraju za rad u matičnoj zdravstvenoj ustanovi čiji su uposlenici.

NAREDBA.

NAREDBA

Kantonalni štab civilne zaštite ima aktivan broj 121 na koji se mogu prijaviti osobe koje ne poštuju izdata Rješenja o samoizolaciji.

Ministarstva Vlade Srednjobosanskg kantona su takođe podnijela Izvještaje o poduzetim mjerama:

Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavijestilo da su u toku provođenja mjera za samoizolaciju, ministarstvo uspijeva da sa postojećim kapacitetima odgovori na sve zahtjeve koji stižu od Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je poduzelo mjere organizacije rada pravosudnih institucija u Srednjobosanskom kantonu.

Ministarstvo finansija je takođe poduzelo mjere o smislu organizacije rada i rada sa strankama.

Ministarstvo privrede provodi sve mjere koje su propisane od strane Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Vlade SBK. Poduzete su mjere na radu svih inspekcija u sastavu ovog ministarstva na području Srednjobosanskog kantona. Tržna, saobraćajna i ugostiteljska inspekcija je stalno aktivna i na terenu.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okolišta, povratka i stambenih poslova poštuje sve naredbe u okviru svog ministarstva. Ministarstvo prati situaciju i na raspolaganju je svim ministarstvima u slučaju potrebe.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva provodi sve mjere i naredbe propisane od strane nadležnih institucija.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta uz provođenje svih mjera, takođe je organizovalo i radi na pripremi online obrazovne platforme za učenike koji trenutno ne pohađaju nastavu.

Objavljeno u Sjednice 2020
Četvrtak, 19 Mart 2020 14:56

INFORMACIJA

Dragi sugrađani koji dolazite iz inostranstva, kao i svi vi koji imate odredene simptome, te sumnjate da ste zarazeni bilo kakvim virusom, molimo vas NEMOJTE dolaziti u zdravstvene ustanove da se prijavljujete!
Nazovite na broj dežurnog telefona koji su na dnu obavijesti!!!
Dolaskom u zdravstvenu ustanovu ugrožavate zdravlje ostalih pacijenata i zdravstvenog osoblja!
Hvala na razumjevanju.
030 513 513 Dom zdravlja Travnik
030 518 138 Dom zdravlja Travnik
030 512 192 HES Travnik
030 511 394 Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB


Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB-a

 

Što znači samoizolacija i kako je provoditi?

Pažljivo proučite upute o samoizolaciji i pridržavajte ih se jer time štitite sebe i druge.

Ako vam je određena mjera samoizolacije, ovo su stvari kojih se obavezno morate pridržavati. Ova mjera štiti vas, ali i druge.

1. Nije dozvoljeno izlaziti iz kuće, osim u krajnjoj nuždi.
2. Kada uđete u samoizolaciju, dužni ste se javiti izabranom liječniku porodične medicine. Daljnja javljanja nisu potrebna, osim ako dobijete temperaturu.
3. Mjerite tjelesnu temperaturu ujutro i navečer
4. Obratite pažnju na pojavu simptoma respiratorne infekcije (temperatura, kašalj, otežano disanje...)
5. Redovito perite ruke sapunom ili koristite hidroalkoholnu otopinu
6. Redovito čistite i dezinficirajte predmete i površine u prostorijama gdje boravite
7. Redovito provjetravajte prostoriju
8. Koristite zasebnu posteljinu, ručnike i pribor za jelo
9. Osigurajte odvojenu sobu i odvojeno koristite kupaonicu
10. U slučaju potrebe za odlaskom u zdravstvenu ustanovu prethodno se javite telefonom liječniku porodične medicine ili nadležnom epidemiologu.

Objavljeno u Novosti*

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 37. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i uputila u dalju proceduru. Ovim Zakonom propisuje se obaveza i način plaćanja administrativnih taksi kod organa uprave, upravnih organizacija i pravnih lica koja imaju javna ovlaštenja na području Srednjobosanskog kantona. Spisi i taksa na koje se plaća taksa kao i visina take utvrđuju se Tarifom administrativnih taksa koja sastavni dio Zakona o kantonalnim taksama.

Objavljeno u Sjednice 2020

U cilju olakšanja dolaska do korisnih informacija u svezi postupanja sa prometom ljudi i dobara, međunarodnog transporta roba, te otvorenosti graničnih prelaza, kao i ostalih korisnih informacija u svezi postupanja u vanrednoj situaciji izazvanoj korona virusom obavještavamo vas da ažurne obavijesti o istoj problematici možete pronaći na slijedećim Web stranicama:
Bosansko-hercegovački auto moto klub: www.bihamk.ba ,
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH: www.mkt.gov.ba ,
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija: www.fmpik.gov.ba ,
Federalna uprava civilne zaštite: www.fucz.gov.ba 
kao i web stranici Vlade SBK/KSB: www.sbk-ksb.gov.ba  na kojoj se pored obavijesti Kantonalnog štaba civilne zaštite i pojedinih ministarstava mogu naći i obavijesti kantonalne Uprave za civilnu zaštitu.
Pri Ministarstvu privrede je oformljen poseban info pult za davanje informacija u svezi COVID-19.

 

MINISTAR

Nisvet Hrnjić

U cilju olakšanja dolaska do korisnih informacija u svezi postupanja sa prometom ljudi i dobara, međunarodnog transporta roba, te otvorenosti graničnih prelaza, kao i ostalih korisnih informacija u svezi postupanja u vanrednoj situaciji izazvanoj korona virusom obavještavamo vas da ažurne obavijesti o istoj problematici možete pronaći na slijedećim Web stranicama:
Bosansko-hercegovački auto moto klub: www.bihamk.ba ,
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH: www.mkt.gov.ba ,
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija: www.fmpik.gov.ba ,
Federalna uprava civilne zaštite: www.fucz.gov.ba 
kao i web stranici Vlade SBK/KSB: www.sbk-ksb.gov.ba  na kojoj se pored obavijesti Kantonalnog štaba civilne zaštite i pojedinih ministarstava mogu naći i obavijesti kantonalne Uprave za civilnu zaštitu.
Pri Ministarstvu privrede je oformljen poseban info pult za davanje informacija u svezi COVID-19.

 

MINISTAR

Nisvet Hrnjić

Objavljeno u Novosti*

Na Zahtjev Udruženja poslodavaca SBK, održan je sastanak kod Premijera Vlade SBK Tahira Lende, a istom su prisustvovali Ministar privrede SBK Nisvet Hrnjić, Predsjednik UO Udruženja poslodavaca SBK Kemal Čolak, član UO Udruženja poslodavaca SBK Zoran Gazibarić, član UO Udruženja poslodavaca SBK Šaban Rizvić i član UO Udruženja poslodavaca SBK SBK Salem Ekmeščić.
Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj situaciji u privredi uslijed pandemije koronavirusa, hitnom provođenju predloženih mjera i budućih zajedničkih aktivnosti.
Poslodavci su naglasili da je stanje u privredi alarmantno, naročito u sektorima transporta, turizma, ugostiteljstva, drvne i tekstilne industrije, te da su veliki finansijski gubici zbog blokade transporta, nemogućnosti izvoza gotovih proizvoda i uvoza repromaterijala, vraćanja uposlenika koji su izvodili građevinske i montažerske radove u zemljama EU. Mnogi ugovori su već danima zaleđeni, a primjetan je i porast otkazivanja ugovorenih isporuka i izvođenja građevinskih radova u EU.
Na sastanku su poslodavci prenijeli informaciju da je Upravni odbor Udruženja poslodavaca zasjedao 16.03.2020. godine i predložio da se odmah donese set mjera kako bi se odložilo plaćanje poreza i doprinosa na razuman period, te da se plaćanje PDV-a pomjeri sa 7 dana na minimalno 30 dana.
Članovi inisistiraju da Vlada SBK, Vlada FBiH i Udruženje poslodavaca FBiH sa bankarskim sektorom odmah dogovore i omoguće da se svi krediti koje koriste privredni subjekti, kao i uposlenici (građani) zalede na tri mjeseca, te da se iz Kompenzacionog fonda, na teret dobiti banaka, subvencionira plaćanje kamate minimalno šest mjeseci. Insistiraju da se, u interesu uposlenika, iznađe dio sredstava za subvencioniranje plaćanja doprinosa i poreza na plaće, što će doprinijeti da se sačuvaju radna mjesta uposlenika, kao i da se neodložno pristupi rješavanju problema sektora transporta (uvoz-izvoz) i obezbijedi telefonska linija kako bi se mogle dobiti najosnovnije informacije u vezi prolaznosti granica.
Poslodavci su upoznali da su određene firme već sada morale jedan broj uposlenika poslati na godišnje odmore, čekanja i slično, kako bi se izbjeglo otpuštanje istih i slanje na evidenciju nezaposlenih.

Premijer Vlade SBK Tahir Lendo upoznao je prisutne o održanoj sjednici koju je 16.03.2020. godine sazvao premijer Federacije BiH Fadil Novalić, a na kojoj su prisustvovali premijeri svih deset kantona u Federaciji BiH, te čelnici Udruženja poslodavaca FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Privredne komore FBiH, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave policije, Federalne uprave civilne zaštite, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalne direkcije robnih rezervi, Crvenog krsta/križa FBiH i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Premijer Vlade SBK Tahir Lendo i ministar privrede SBK Nisvet Hrnjić upoznali su poslodavce da je Ministarstvo privrede SBK izradilo Inicijalnu analizu uticaja korona virusa na privredne subjekte iz SBK-a, koju je Vlada SBK usvojila na 37. sjednici održanoj 12.03.2020. godine zajedno sa preporučenim mjerama.
Vlada SBK zajedno sa resornim ministarstvima u stalnom je kontaktu sa Privrednom komorom SBK, Obrtničkom komorom SBK, Udruženjem poslodavaca SBK, reprezentativnim sindikatima SBK i privrednim subjektima koji djeluju na području SBK.
Ekonomsko-socijalno vijeće SBK u okviru svojih nadležnosti stalno je angažovano na prikupljanju informacija i predlaganju mjera za ublažavanje negativnih posljedica na privredu SBK.
Vlada SBK u stalnom je zasjedanju, prati razvoj situacije i donosi adekvatne mjere na prevazilaženju negativnih posljedica koje se odnose na sve oblasti društvenog života.
Ministarstvo privrede SBK uspostavilo je Info servis za prijave promjena u poslovanju uzrokovanih širenjem koronavirusa. U cilju analize postojećeg stanja i poduzimanja adekvatnih mjera na smanjenju posljedica koje su uzrokovane epidemijom korona virusa, Ministarstvo privrede SBK poziva privredne subjekte da sve relevantne informacije dostave na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili da se jave na broj telefona 030 511 217. Kontakt osobe u Ministarstvu privrede SBK su: Zihnija Aganović, Elmir Crnica, Aldin Ljubunčić, Emina Šošić i Nikola Đuričić.
Ministarstvo privrede SBK u fazi je formiranja Kriznog štaba privrede na nivou SBK, koji će svakodnevno zasjedati i činiti će ga ministri i predstavnici Ministarstava SBK, predstavnici Udruženja poslodavaca, Kantonalne porezne uprave - Novi Travnik i Službe za zapošljavanje SBK.

MINISTAR
Nisvet Hrnjić