Utorak, 10 Januar 2023 - Vlada SBK - KSB

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila je Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu u iznosu:
- Prihodi, primitci, finansiranje - 305.716.899,00 KM
- Rashodi, izdatci - 305.716.899,00 KM.
Utvrđeni prijedlog Budžeta SBK za 2023. godinu dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK utvrdila je Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu u istovjetnom tekstu koji je predložen od strane Ministarstva finansija. Utvrđeni Prijedlog zakona dostavit će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu za nabavku računara za potrebe MUP-a u iznosu od 20.007,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „NET“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu za nabavku četverokotača za potrebe MUP-a u iznosu od 29.999,97 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „UGLJO“ d.o.o. Bijeljina.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu za izradu idejnog i glavnog projekta za CIPS lokaciju u zgradi PS Fojnica u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „ARTWORKS“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu za izradu glavnog projekta prometnog priključka za zgradu za PS Kreševo u iznosu od 1.755,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „CONSILIUM“ d.o.o. Kakanj.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu za nabavku štampača za alkotestere za potrebe MUP-a u iznosu od 6.376,50 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo.

 

Objavljeno u Sjednice 2023