Новости / Обавјештења

03 јун
2021

Саопштење са 86. сједнице Владе СБК - 2021.г. 

Влада СБК је усвојила Записник са 85. сједнице.

 

1. Влада је примила на знање извјештаје о раду здравствених установа за 2020.годину којима је оснивач Скупштина Кантона –
а) Извјештај о раду Завода за јавно здравство за 2020.годину
б) Извјештај о раду Болнице Травник за 2020.годину
ц) Финанцијски извјештај Хрватске болнице „Др. фра Мато Николић“ Нова Била за 2020.годину
д) Извјештај о финансијском пословању Болнице за плућне болести и туберкулозу Травник за 2020.годину
е) Финансијски извјештај Опће болнице Јајце за 2020.годину
ф) Извјештај о раду и финансијском пословању Опће болнице Бугојно за 2020.годину
2. Влада је на приједлог Министарстарства финасија донијела сљедеће одлуке:
-Одлуке о издвајању средстава општини Добретићи за други квартал 2021.године.
-Одлуке о извршењу непланираних средстава у Буџету Кантона за 2021.годину (извршење донираних средстава средњој музичкој школи „Јакова Готовца“ Нови Травник).
-Одлуке о извршењу непланираних средстава у Буџету Кантона за 2021.годину (извршење властитих прихода Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова).
3. Влада је на приједлог Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова донијела сљедеће одлуке:
-Одлуке о издвајању и расподјели средстава из Фонда за заштиту околиша СБК/КСБ за изградњу канализацијске мреже у засеоку Папића куће, МЗ Растовци, општина Нови Травник.
-Одлуке о издвајању и расподјели средстава из Фонда за заштиту околиша СБК/КСБ за санирање оборинских вода у МЗ Центар ИИ, општина Нови Травник.
4. Влада је на приједлог Министарство образовања, знаности, младих, културе и спорта донијела сљедеће одлуке:
- Одлуке о давању сугласности школама на уговоре о дјелу за обављање послова упражњених радних мјеста за школску 2020./2021.годину.
- Одлуке о давању сугласности школама за расписивање натјечаја за упражњена радна мјеста за школску 2020./2021.годину.
5. Влада је на приједлог Министарство здравства и социјалне политике донијела сљедеће одлуке:
-Одлука о издвајању средстава ЈУ Дом здравља Витез за суфинансирање набавке РТГ апарата.
-Одлуке о издвајању средстава здравственим установама за дигитализацију РТГ апарата.
-Одлука о издвајању средстава из Текуће залихе Прорачуна Кантона Средишња Босна за потпору лијечења.

6. Влада је на приједлог Кантоналне управе за браниоце донијела сљедеће одлуке, дала сагласности и преузела информације:
-Одлуке о издвајању и расподјели средстава за манифестације, обиљежавање значајних датума и спортске активности.
-Сагласност за исплату накнаде по основу уговора о дјелу за обављање привремених и повремених послова у Кантоналној управи за браниоце.
-Сагласност за попуну упражњених радних мјеста у Кантоналној управи за браниоце.
-Информација о предузетим активностима у циљу рјешавања статуса незапослених браниоца
7. Влада је на приједлог Министарстава дала и сљедеће сагласности:
-Сагласност за набавку опреме за потребе МУП-а из средстава остварених продајом расходованих моторних возила- Министарство унутрашњих послова
- Сагласност за набаву видео надзора на ЦИПС локацијама за потребе МУП-а- Министарство унутрашњих послова
-Сагласност на измјене Плана јавних набавки за 2021.годину – Министарство образовања, науке, младих, културе и спорта.
- Сугласност за покретање поступака јавних набава за потребе школа - Министарство образовања, знаности, младих, културе и спорта.
- Сагласност за закључивање уговора о дјелу за извођење радова за потребе школа - Министарство образовања, знаности, младих, културе и шпорта
- Рјешења о именовању Повјеренства за јавну набаву за потребе ОШ „Јајце“ 27 Крушчица- Министарство образовања, знаности, младих, културе и шпорта
-Сагласност за пријем намјештеника у Општинском суду у Травнику – Министарство правосуђа и управе.
-Сагласност за набавку рачунарске опреме за потребе Општинског суда у Травнику – Министарство правосуђа и управе.
8. Влада је на приједлог Служба за заједничке послове донијела одлуку о пријеносу власништва и посједа некретнине у власништву Кантона.
9. Влада је примила на знање извјештаје:
-Извјештаји о раду инспекција за прву сједницу у мјесецу јуни 2021.године – Стручна служба Владе
а) Министарство унутрашњих послова
-Извјештаји о реализацији закључака Владе за прву сједницу у мјесецу јуни 2021.године – Стручна служба Владе
а) Министарство привреде

Прочитано 773 пута

Новости

15.09.2021 KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITUKANTONALNI ŠTAB/STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SBK/KSB Kantonalni štab/...
14.09.2021 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
10.09.2021 Njegova ekselencija, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i...
09.09.2021 Komisija za prijem volontera za 2021. godinu, nakon razmatranja svih prijavljenih kandidata za struč...
06.09.2021 На основу члана 9. Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Средњобос...
« Septembar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30