Članci poređani po datumu: четвртак, 07 октобар 2021 - Vlada SBK - KSB
четвртак, 07 октобар 2021 14:18

Odluku o izboru pneumatici za motorna vozila

Објављено у Планови набавки

Влада СБК је усвојила Записник са 98. сједнице.

Дата је и Сагласност на Правилник о заштити на раду Завода за јавно здравство СБК. Овим Правилником, а у складу са Закона о заштити на раду, уређују се права, обавезе и одговорности радника у Заводу за јавно здравство СБК/КСБ у области заштите и здравља радника на раду, у циљу стварања сигурних увјета рада, а којим се обезбјеђује сигурност на раду, спрјечавање и отклањање опасности и штетности које могу проузроковати повреде на раду, професионална и друга обољења о оштећење здравља радника на раду, а ради заштите здравља и радне способности радника.

Министарство унутрашњих послова је предложило, а Влада СБК донијела Одлуко о средстава у сврху изградње објекта ПС Крешево ИИИ фаза. Одлуком се здвајају средства у износу од 571.205,88 КМ у сврху изградње објекта ПС Крешево ИИИ фаза. Износ од 571.205,88 КМ из ове одлуке дозначит ће се фирми “СИГМА-СК” д.о.о. Зеница.

Исто министарство је предложило, а Влада СБК донијела Одлуко о издвајању средстава за надзор на извођењу радова изградње објекта ПС Крешево ИИИ фаза. Одлуком се издвајају средства у износу од 5.382,00 КМ за надзор на извођењу радова изградње објекта ПС Крешево ИИИ фаза. Средства у износу од 5.382,00 КМ из ове одлуке дозначит ће се фирми “Арц-Пројект” д.о.о. Витез.

Кантонална управа за браниоце је предложила, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021. годину за једнократне новчане помоћи браниоцима и члановима њихових породица. Одлуком се издвајају средства у износу од 100.000,00 КМ. Средства се издвајају у сврху остваривања права на једнократне новчане помоћи за четврти квартал 2021. године.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021. годину за здравствену заштиту бранилаца и чланова њихових породица. Одлуком се издваја износ од 900.000,00 КМ. Утрошак средстава се врши по основу мјесечног обрачуна корисника права на здравствено осигурање.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021. годину за помоћ у смртном случају. Одлуком се издваја износ од 9.000,00 КМ. Средства се издвајају за четврти квартал 2021. године.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021. годину за стипендирање – школовање дјеце бранилаца. Одлуком се издваја износ од 54.750,00 КМ. Средства се издвајају за четврти квартал 2021. године.
- Одлука о издвајању средстава за новчану егзистенцијалну накнаду за демобилисане браниоце и супруге умрлих демобилисаних бранилаца за четврти квартал 2021. године. Одлуком се издваја износ од 410.000,00 КМ.

Уред за јавне набавке је предложио, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о избору у поступку јавне набавке за Одржавање и поправак возила, процијењене вриједности набавке без ПДВ-а: 712.000,00 КМ. Оквирни споразум додјељује се најповољнијем понуђачу: ЦМ-ЦОСМЕТИЦ МАРКЕТ Д.О.О. ПЈ Аутоцентар ЦМВ ПЦ 96/2 Витез. Обзиром да у предметном поступку јавне набавке нису одређене нити прецизне нити оквирне количине, оквирни споразум ће се закључити на процијењену вриједност јавне набавке.
- Одлука о давању сугласности за јавну набаву, услуга анализе и испитивања роба, процијењене вриједности набавке без ПДВ-а: 8.120,00 КМ

Влада СБК је на приједлог Министарства финансија прихватила извјештаје Одјела за унутрашњу ревизију Министарства финанција који је сачинио четири извјештаја о праћењу провођења препорука које су дате буџетским корисницима у извјешћима о обављеним ревизијама у 2020. години, и то:
- „Ревизија плаћа у службама и уредима које је основала Влада СБК.
- “Ревизија плаћа у кантоналним управама и управним организацијама" СБК.
- „Ревизија пословања Уреда за јавне набавке за потребе корисника буџета СБК“.
- „Ревизија усклађености пословања Уреда за еуропске интеграција, фондове, односе с јавношћу и квалитете према међународном стандарду СБК".

Усвојени су и Извјештаји о обављеним ревизијама, а на приједлог истог министарства:
- „Ревизија издатака за енергију“ у свим организацијским јединицама Министарства правосуђа и управе СБК.
- „Ревизија издатака за услуге репрезентације“ у свим основним школама СБК.
- „Ревизија издатака за комуникацију и комуналне услуге“ у свим средњим школама СБК.
- Коначни извјештај о ревизији текућих трансфера: Појединцима – права из социјалне скрби, Појединцима – скрб породицама с дјецом и Појединцима - цивилним жртвама рата.

Објављено у Сједнице 2021