19 јун
2023

Сазвана VI. сједница Скупштине Средњобосанског кантона - 2023.г.

Napisala 

 

 

На основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 3/04, 6/13 и 16/20),

 

С А З И В А М

 

VI.сједницу Скупштине Средњобосанског кантона за дан 27.6.2023.године (уторак ), с почетком у 9,00 сати, у сали Скупштине Средњобосанског кантона,ул. Алеја Конзула bb Травник. За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Приједлог измјена и допуна Буџета Средњобосанског кантона за 2023.годину – скраћени поступак

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршењу Буџета Средњобосанског кантона за 2023.годину – скраћени поступак

3. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о оснивању сталних и повремених радних тијела Скупштине Средњобосанског кантона

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о новчаној егзистенцијалној накнади – скраћени поступак

5. Нацрт Закона о кориштењу,поправљању и одржавању заједничких дијелова и уређаја зграде

6. Извјештај ЈУ Завода за јавно здравство о раду и пословању у 2022.години

( с планом у 2022.години)

7. Анализа пословања Хрватске болнице „Др.фра.Мато Николић“Нова Била

8. Извјештај о раду и пословању ЈУ Болнице Травник у 2022.години

9. Извјештај о раду и пословању Болнице за плућне болести и туберкулозу Травник у 2022.години

10. Извјештај о раду с финансијском Извјештајм ЈУ Опће болнице Јајце у 2022.години

11. Извјештај о раду и финансијском Извјештајм ЈУ Опће болнице Бугојно у 2022.години.

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Дражен Матишић,дипл.инг.електротехнике

 

pristup informacijama

Search