понедjељак, 23 новембар 2020 11:55

Саопштење са XV. сједнице Скупштине Средњобосанског кантона

Скупштина Средњобосанског кантона је на XV сједници Скупштине одржаној
23.11 .2020.године усвојила скраћени записник с XIV сједнице Скупштине
те донијела Закон, Одлуке и закључке како слиједи:

 

1. Закон о допуни Закона о судским таксама.
2. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2020.годину.
3. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Финансијског плана Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2020.годину.
4. Закључак о прихваћању Нацрта Буџета Средњобосанског кантона за 2021.годину.
5. Закључак о прихваћању Нацрта закона о извршавању буџета Средњобосанског кантона за 2021.годину.
6. Закључак у поводу расправе о федералном Преднацрту закона о информацијској сигурности и сигурности мрежних информацијских система.

 

pristup informacijama

Search