Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Kantona Središnja Bosna

Telefon: 030 511 213 | Fax: 030 511 213 | Adresa: Stanična 43, 72270 Travnik, BiH | Email: ueir@sbk-ksb.gov.ba

20.09.2023 | U R E D B A O OSNIVANJU UREDA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, FONDOVE, ODNOSE S JAVNOŠĆU I KVALITET PREMA MEĐUNARODNOM STANDARDU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA...
21.03.2022 JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGA REPREZENTACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU  ...
27.09.2021   EU INFO CENTAR U BIH       ...
22.06.2021 Kako Europa utječe na naš svakodnevni život? Kako utječe na naša radna mjesta, obitelji, zdravstvenu skrb, hobije, putovanja, sigurnost, potrošačke od...
01.11.2016 Uredba o osnivanju Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona...