Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove / Novosti

24 Lipanj
2020

Obavijest za "Trivulje-Vitle" i "Krčevine" k.o. OrahovoObavještavaju se sve zainteresirane stranke koje polažu pravo na nekretninama koje se nalaze na lokalitetu „Trivulje-Vitle“ i „Krčevine“ KO Orahovo

 

O B A V I J E S T

(Čl. 69. – 72. ZUP)

 

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke koje polažu pravo na nekretninama koje se nalaze na lokalitetu „Trivulje-Vitle“ i „Krčevine“ KO Orahovo (novi premjer) da obilježe svoje nekretnine u skladu s člankom 38. st. 2 Zakona o premjeru i katastru nekretnina (Sl. list SRBiH broj 22/84), a u svrhu dopunske izmjere i završetak započetog izlaganja podataka o nekretninama na javni uvid.Dopunsko snimanje vršit će se u periodu od 29.06.2020 godine do 10.07.2020 godine.Obilježavanje nekretnina potrebno je izvršiti u narednih 20 dana od dana objave ove obavijesti na oglasnoj ploči naselja i u elektronskim medijima, a prije početka dopunskog snimanja. Za obilježavanje parcela mogu se koristiti betonske oznake,željezne oznake i sl.Ukoliko nekretnine ne budu blagovremeno obilježene, povjerenstvo neće biti u mogućnosti izvršiti dopunsku izmjeru i na tim nekretninama biti će upisani oni nositelji prava koji su trenutno evidentirani u popisnim listovima. Prema tom stanju uspostavit će se nova zemljišna knjiga u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda Kiseljak.

 

Izvođač dopunske katastarske izmjere: „Geometrika“ d.o.o Grude
Kontakt telefon: 030/877-831
063/420-549

 

Pročitano 2494 puta