Četvrtak, 18 Svibanj 2023 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 167. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala saglasnost direktoru ŠPD „Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika u ŠPD „Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, sa predstavnicima sindikata radnika navedenog društva. Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i radnima u ŠPD „Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti radnika i poslodavca, koje proističu iz rada i po osnovu rada, međusobni odnosi ugovornih strana, rad Sindikata, postupak izmjena i dopuna ovog Kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za radnike i poslodavca, odnosno prava i obaveze ugovornih strana koje su zaključile ovaj Kolektivni ugovor.

Objavljeno u Sjednice 2023
Četvrtak, 18 Svibanj 2023 09:49

Sazvana 168. sjednica Vlade SBK - 2023.g.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
168. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 18. 5. 2023.godine, u 9 sati

Objavljeno u Sjednice 2023

U ime Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i u svoje lično ime izražavam svoje najdublje suosjećanje zbog gubitka Predsjednika Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine - Kantonalni odbor Srednjobosanskog kantona Abdulaha Serezlije, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u obrazovanju i zastupanju najboljih interesa članstva sindikalne organizacije.

Ovaj prerani odlazak je nenadoknadiv gubitak za porodicu, sugrađane i društvo u cjelini.

MINISTAR

Bojan Domić

Premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo, uputio je telegram saučešća porodici Bečirević i radnom kolektivu Kantonalne uprave za ceste SBK.

S velikom tugom smo primili vijest o smrti Vašeg supruga, oca i našeg direktora Sulejmana Bečirovića, te vam ovom prilikom upućujem iskreno saučešće u svoje lično ime i Vlade Srednjobosanskog kantona.

Kolega Bečirević će ostati zapamćen kao naš dugogodišnji, vrijedni i poštovani saradnik, prijatelj i čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag u izgradnji i razvoju našeg društva.

Molim Allaha dž.š. da mu podari vječni rahmet i lijepi džennet, a porodici snagu da nastaviti raditi u duhu vrijednosti koje ste zajedno gradili i čuvate uspomenu na svog časnog kolegu, direktora i prijatelja.

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.

Objavljeno u Novosti