Sjednice Vlade SBK/KSB

18 Svibanj
2023

Saopštenje sa 168. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 167. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala saglasnost direktoru ŠPD „Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika u ŠPD „Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, sa predstavnicima sindikata radnika navedenog društva. Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i radnima u ŠPD „Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti radnika i poslodavca, koje proističu iz rada i po osnovu rada, međusobni odnosi ugovornih strana, rad Sindikata, postupak izmjena i dopuna ovog Kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za radnike i poslodavca, odnosno prava i obaveze ugovornih strana koje su zaključile ovaj Kolektivni ugovor.

 

Vlada SBK je prihvatila Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2022. godinu

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o dodjeli ugovora po javnom pozivu za odabir banaka za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope ili profitne marže od strane Ministarstva privrede za privredna društva i obrtnike koji imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona. Ugovor se dodjeljuje: Bosna Bank International d.d. Sarajevo iznos od 200.000,00 KM i UniCredit Bank d.d. Mostar iznos od 100.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u oblasti obnovljivih izvora energije – fotonaponske elektrane“ u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva prirede.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Općini Travnik za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima u ukupnom iznosu od 4.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava Općini Jajce za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu Drage Radić u iznosu od 5.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava Općini Kiseljak za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu Mate Puljića u iznosu od 5.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava Općini Bugojno za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu Mirze Basare u iznosu od 200,00 KM.
-Odluka o izdvajanju sredstava Općini Bugojno za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu Ramiza Memića u iznosu od 1.500,00 KM.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja u ukupnom iznosu od 110.000,00 KM. Sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branioce.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za SŠ „Kreševo“ Kreševo, predmet: nabavka materijala za popravak i održavanje zgrada; procijenjena vrijednost nabavke: 2.564,11 KM bez PDV-a; predmet: Fotografske usluge; procijenjena vrijednost nabavke: 3.418,81 KM bez PDV-a; predmet: usluge sistematskog pregleda djelatnika; procijenjena vrijednost nabavke: 1.709,41 KM bez PDV-a; predmet: usluge medija; procijenjena vrijednost nabavke: 1.709,41 KM bez PDV-a; predmet: računovodstvene usluge; procijenjena vrijednost nabavke: 683,76 KM bez PDV-a;
- Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik, predmet: prijevozne usluge; procijenjena vrijednost nabavke: 2.137,00 KM bez PDV-a

Prihvaćen je i Izvještaj načelnika Općine Busovača o utrošku doniranih sredstava za saniranje štete od grada, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dozvoljava preraspodjela sredstva između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i KŠC „Petar Barbarić“ Travnik - Osnovna škola i KŠC „Petar Barbarić“ Travnik – Gimnazija u iznosu od 10.000,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2023. godinu u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva se izdvajaju za sufinansiranje troškova odlaska na sajam po zahtjevu korisnika „VITEZ STAN“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2023. godinu u iznosu od 10.000,00 KM. Naznačena sredstva izdvajaju se poljoprivrednom proizvodnom i prometnom društvu „Poljorad“ d.o.o. Turbe – Travnik za sufinansiranje troškova kooperanta odlaska na Sajam poljoprivrede u Novom Sadu.

Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka javne nabavke za unutrašnje uređenje zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u ukupnoj vrijednosti od 472.433,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaje poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) za 2023. godinu u ukupnoj vrijednosti od 1.836.577,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje izgradnje novog vodovoda u mjestu Slatina Donji Vakuf u iznosu od 8.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju građana „Slatina“, Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2023. godini u ukupnom iznosu od 18.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstva iz Kapitalnih transfera pojedincima za poticaje povratku prognanika, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 24.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstva iz Kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama za poticaje povratku prognanika, obnovi i razvitku u ukupnom iznosu od 101.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za pokretanje postupka za nabavku usluga ljekarskih pregleda za potrebe MUP-a u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga testa na droge za polaznike akademije u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Pročitano 712 puta

Novosti

25.09.2023 Kantonalna uprava za šume SBK objavljuje Obavijest o usvajanju Programa utroška sredstava "Tran...
25.09.2023 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti - MPVŠ...
22.09.2023 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za već izvršene radove n...
22.09.2023 ...
22.09.2023 U skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavama („Službene novine Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14 i...
« Rujan 2023 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30