Sjednice Vlade SBK / KSB

Vlada SBK je na 9. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje ministarstava i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Kantonog štaba civilne zaštite.

Preporuke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike su dostavljenje Kantonalnom štabu civilne zaštite koji će dostavljene preporuke obraditi u Naredbe i proslijediti svim općinama Srednjobosanskog kantona i drugim institucijama.

Usvojen je i Izvještaj Kantonalnog štaba civilne zaštite o poduzetim aktivnostima po zapovjedima, preporukama i zaključcima Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, ali i Federalnog i Kantonalnog kriznog štaba.

Vlada SBK ja na 8. vanrednoj sjednici usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Izvještaj Kantonalne uprave za civilnu zaštitu SBK.

U Izvještaju je navedeno da je održana sjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, na kojem su date informacije o broju osoba koje se nalaze u izolaciji, oko 450 osoba se nalazi u izolaciji na Srednjobosanskom kantonu, a za jednu osobu je traženo testiranje.

Date su preporuke Kantonalnom štabu civilne zaštite da se sve nabavke opreme na nivou kantona usmjere preko Kantonalnog štaba civilne zaštite. Takođe naglašen je problem bolnica sa opskrbom kisika, Zaključak štaba i Vlade SBK je da je neophodno da se osigura određena količina zaliha zbog potreba bolnica za naredna tri mjeseca.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike dao je i slijedeće preporuke:
- Preporučuje se svim poslodavcima sa područja Srednjobosanskog kantona da iz radnog procesa izuzmu trudnice i druge socijalno osjetljive kategorije, ukoliko to proces rada dozvoljava.
- Predlaže se Kantonalnom štabu civilne zaštite da se usredotoči na konkretne nabavke, od raznih donatora, u vidu zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava i ostale opreme zdravstvenim ustanovama.
- Traži se od Kantonalnog štaba civilne zaštite da osigura tromjesečne potrebe boca za kisik.
- Da se za najugroženije osoblje bolnica osiguraju zaštitna odjela BIOHARAZD.

PREPORUKA

Donesen je Zaključak o izmjeni Zaključka sa 6. vanredne sjednice Vlade SBK, kojim je zdravstvenim ustanovama naloženo pružanje zdravstvene zaštite svim osiguranim osobama do 31.5.2020. godine, bez obzira da li je zdravstvena knjižica ovjerena. Na traženje Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK predloženi Zaključak se stavlja van snage, i donosi se novi Zaključak da se zdravstvena zaštita bezuvjetno pruža svim osiguranicima bez obzira na ovjeru zdravstvene knjižice, kupljenu premiju (markicu), te da se ne vrši naplata participacija, a zbog proglašenja stanja prirodne nesreće.
Ovakav režim pružanja zdravstvene zaštite trajao bi do prestanka razloga koji su doveli do proglašenja prirodne nesreće nakon čega bi se utvrdio dodatni rok za plaćanje premija (markica) za osobe koje to nisu učinile do danas. Rok za primjenu Zaključka je ODMAH.

Vlada SBK je prihvatila navedeni Izvještaj Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Razmatran je i Izvještaj Kantonalnog štava civilne zaštite, koji je nakon rasprave i usvojen.
U skladu sa novim naredbama, doneseni su određeni zaključci:
- Zadužuju se općinski štabovi civilne zaštite da postupaju prema naredbama Federalnog ptaba civilne zaštite i kantonalnog štaba civilne zaštite.
- Zadužuje se Kantonalni zavod za zapošljavanje SBK da HITNO dostavi podatke o raspoloživom medicinskom osoblju koje se nalazi na evidenciji nezaposlenih iz svih općina Kantona, podaci trebaju sadržavati i adrese i kontakt telefone.
- Traži se od Federalne uprave za inspekcije poslove da iznađe način bržeg protoka obavijesti izdanim Rješenjima o osobama koje su za samoizolaciju prema Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK. Takođe, da se iznađe način koordinacije sa Kantonalnom upravom za inspecijske poslove, kako ne bi došlo do izdavanja duplih Rješenja o samoizolaciji.
- Zadužuje se Ministarstvo privrede SBK da zatraži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH detaljniju instrukciju o načinu transporta roba preko graničnih prelaza BiH (uvoz i izvoz).
- Zadužuje se služba za zajedničke poslove Vlade SBK da organizuje dezinfekciju svih objekata koje koriste Kantonalna ministarstva i drugi organi uprave SBK.

ZAKLJUČAK

Takođe, dvije nove Naredbe su stigle iz Federalnog štaba civilne zaštite:
- Naredba kojim se naređuje svim kantonalnim/ općinskim/ gradskim štabovima civilne zaštite da odmah stave na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite/ službi zaštite i spašavanja, kao i dodatne snage i sredstva higijensko epidemioloških službi (HES) iz sastava kantonalne/ općinske/ gradske ustanove zdravstva, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava za provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora koju su popločani/ asfaltirani.
- Naređuje se kantonalnim kriznim štabovima da izvrše preraspodjelu radnog vremena zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa potrebama i aktuelnoj epidemiloškoj situaciji.
- Naređuje se zdravstvenim ustanovama, da specijalizante i subspecijalizante koji su trenutno na specijalističkom odnosno subspecijalističkom stažu ili su po bilo kom osnovu na edukaciji izvan zdravstvenih ustanova čiji su uposlenici, prema potrebama povuku i angažiraju za rad u matičnoj zdravstvenoj ustanovi čiji su uposlenici.

NAREDBA.

NAREDBA

Kantonalni štab civilne zaštite ima aktivan broj 121 na koji se mogu prijaviti osobe koje ne poštuju izdata Rješenja o samoizolaciji.

Ministarstva Vlade Srednjobosanskg kantona su takođe podnijela Izvještaje o poduzetim mjerama:

Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavijestilo da su u toku provođenja mjera za samoizolaciju, ministarstvo uspijeva da sa postojećim kapacitetima odgovori na sve zahtjeve koji stižu od Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je poduzelo mjere organizacije rada pravosudnih institucija u Srednjobosanskom kantonu.

Ministarstvo finansija je takođe poduzelo mjere o smislu organizacije rada i rada sa strankama.

Ministarstvo privrede provodi sve mjere koje su propisane od strane Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Vlade SBK. Poduzete su mjere na radu svih inspekcija u sastavu ovog ministarstva na području Srednjobosanskog kantona. Tržna, saobraćajna i ugostiteljska inspekcija je stalno aktivna i na terenu.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okolišta, povratka i stambenih poslova poštuje sve naredbe u okviru svog ministarstva. Ministarstvo prati situaciju i na raspolaganju je svim ministarstvima u slučaju potrebe.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva provodi sve mjere i naredbe propisane od strane nadležnih institucija.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta uz provođenje svih mjera, takođe je organizovalo i radi na pripremi online obrazovne platforme za učenike koji trenutno ne pohađaju nastavu.

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 37. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i uputila u dalju proceduru. Ovim Zakonom propisuje se obaveza i način plaćanja administrativnih taksi kod organa uprave, upravnih organizacija i pravnih lica koja imaju javna ovlaštenja na području Srednjobosanskog kantona. Spisi i taksa na koje se plaća taksa kao i visina take utvrđuju se Tarifom administrativnih taksa koja sastavni dio Zakona o kantonalnim taksama.

Novosti

24.06.2024 Obrazac realizacije ugovora Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno...
14.06.2024 Na osnovu člana 19 D Zakona o unutrašnjim poslovima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Sredn...
14.06.2024 Č E S T I T K A   Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, svim građanima islamske vjeroispovjest...
13.06.2024 Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" br.11/14) i člana 48. a ...
12.06.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „VLATKO FORD” d.o.o. Vit...
« Juni 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30