01 Decembar
2020

Sazvana 63. sjednica Vlade SBKNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
63. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 3.12. 2020. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1.Zapisnik sa 62.sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
2.Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005.-2025.godine - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
3.Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu – Ministarstvo financija
4.Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu – Ministarstvo financija
5.Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2021. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2021. godinu
6.Financijski plan Kantonalne direkcije za puteve za 2021. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
a) Odluka o izvršenju Financijskog plan Kantonalne direkcije za puteve za 2021. godinu
7.Godišnji izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
8.Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu ( za OŠ „Novi Travnik“) – Ministarstvo financija
9.Prijedlog Odluke o isplati štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za nabavku respiratora u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za nabavku respiratora u JU Bolnica Travnik– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za sklapanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2020/21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
13.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2020/21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
14.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izvođenje građevinskih radova na zgradi OŠ “Kiseljak 1“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
15.Inicijativa za zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16.Suglasnost za zaključivanje sudske nagodbe po tužbi Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva protiv JKP „Trebišnjica“ Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17.Saglasnost na dopunu Plamna javnih nabavki Ministarstva financija za 2020. godinu- Ministarstvo financija
18.Saglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2020. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
19.Saglasnost za potpisivanje Aneksa na Ugovor o nabavci i isporuci toplinske energije za potrebe škola sa VG Monting ,d.o.o Vitez - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
20.Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
21.Saglasnost za prijem dva namještenika u Kantonalnom tužiteljstvu Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22.Informacija o radu na crno u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo privrede
23.Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za period 1.1.do 30.9.2020. godine- Ministarstvo financija
24.Izvještaj o rezultatima korištenja radara za period jul- septembar 2020. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
25.Izvještaji o radi inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo privrede
26.Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1885 puta
« Decembar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31