Sjednice Vlade SBK/KSB

17 Novembar
2020

Sazvana 61. sjednica Vlade SBKNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
61. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 19.11. 2020. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 60 sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
2. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2021.-2023. godina – Ministarstvo financija
3. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2020. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2020. godinu
4. Financijski plan Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2021. godinu - Služba za zapošljavanje
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2021.godinu
5. Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike za period 1.1 do 30.9.2020. godine – Ministarstvo financija
6. Konsolidovani periodični izvještaj općina Kantona za period 1.1 do 30.9.2020. godine – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih puteva – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje ugovora o vansudskim nagodbama – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 20220. godinu ( donacija za OŠ Jajce“ Krušćica – Ministarstvo financija 11. Prijedlog odluke o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2020. godine – Ministarstvo financija
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava fizičkim licima registriranim kod nadležnih općinskih organa za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec april 2020. godine – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, broj 01-11.7-224/2020 od 16.3.2020. godine ( sa izmjenom od 14.8.2020.) – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa I. ciklusa studija Softver inženjering na Fakultetu informacionih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu ( renoviranje škole MSŠ Bugojno) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu ( izgradnja društvenog doma Krčevac, općina Busovača) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu ( udruga Leptir i drugi) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu za JKP „Trebišnjica“ Nova Bila– Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
19. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Admira Šehović
b) Ekrem Hadžić
c) Izet Ramić
d) Ahmet Kadrić
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava ( microsoft licenca) – Ministarstvo privrede
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. faza (konačna situacija) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
23. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola u 2020. godini (za mjesec decembar) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga obuke učenika SSŠ „Bugojno“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku usluga obuke učenika
25. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku uredske opreme i namještaja – Ured za javne nabavke
27. Saglasnost na anekse ugovora za nabavku ortopedskih pomagala (LOT 3, LOT4) – Kantonalna uprava za branioce
28. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku ortopedskih pomagala – Kantonalna uprava za branioce
a) Za usluge banjsko-klimatskog liječenja
29. Saglasnost za isplatu naknade po osnovu zaključenog ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Sadetom Sefer (za mjesec oktobar) – Kantonalna uprava za branioce
30. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2020/21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
31. Saglasnost za pokretanje postupaka za nabavku opreme za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
32. Saglasnost za potpisivanje sudske nagodbe sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Saglasnost na dopunu Plana javnih nabavki za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
34. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu o poslovima nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Centra inspekcija Kiseljak – Ministarstvo privrede
35. Saglasnost za nabavku ribon traka za igličaste printere – Ministarstvo unutrašnjih poslova
36. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje i postavljenje direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava u obliku prava ( microsoft licenca) – Ministarstvo privrede
38. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za javne nabavke za potrebe Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
a) Za nabavku računara
b) Za nabavku skener aparata
c) Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računara sa monitorom
39. Informacija o stanju prihoda i rashoda u Budžetu Srednjobosanskog kantona za period 1.1.- 31.10.2020. godine – Ministarstvo financija
40. Informacija o novim projektima za digitalizaciju procesa javne uprave – Ured za Evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
41. Informacija o zaključku Vlade Federacije u vezi sa pogoršanjem epidemiološke situacije na području Federacije BiH – premijer Kantona
42. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Irme Hodžić za predstavnika Srednjobosanskog kantona za člana posebne grupe za reformu javne uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1949 puta

Novosti

06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
24.12.2021   U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade SR Njemačke - EU4BusinessRecovery (Mjer...
24.12.2021 U četvrtak, 23. decembra 2021. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona upriličena je svečana ...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31