Sjednice 2023

15 Avgust
2023

Sazvana 10. sjednica Vlade SBK - 2023.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
10. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 17. 8. 2023. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 9. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera neprofitnim organizacijama – za istraživanje, sređivanje i arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz Odbrambeno oslobodilačkog/Domovinskog rata – Kantonalna uprava za branioce
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Poticaji lovstvu“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu sa pozicije „Tekući transferi pojedincima – za pravnu pomoć braniocima – Kantonalna uprava za branioce
5. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branioca“ - Kantonalna uprava za branioce
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti“ - Kantonalna uprava za branioce
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udrugama branioca“ - Kantonalna uprava za branioce
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava o utrošku sredstava namijenjenih za izradu predmetnih karikula za osnovne i srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju – fotonaponske elektrane na lokalitetu u vlasništvu investitora, Divičani, općina Jajce – Ministarstvo privrede
11. Saglasnost na Anex broj 3. Ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane na području općina Travnik, Jajce i Dobretići – Ministarstvo privrede
12. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova veterinarskog nadzora za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo dipl. ing.

pogledano 1880 puta

Novosti

22.02.2024 ...
22.02.2024 Naime, radi se o posjeti turske poduzetnice i osnivača kompanije C2B - Care for Beauty, Sehzan Secen...
22.02.2024 Predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Jajce, Bugojno, Gornji Vakuf i Donji Vakuf su posjetili Pre...
22.02.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izvođenje objekta nad...
22.02.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti ,,SKI-MIĆI'' DOO BUSOVAČ...
« Februar 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29