Sjednice 2023

18 Avgust
2023

Saopštenje sa 10. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 9. sjednice.

 

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa transfera neprofitnim organizacijama – za istraživanje, sređivanje i arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz Obrambeno oslobodilačkog/Domovinskog rata.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Tekući transferi pojedincima – za pravnu pomoć braniocima u iznosu od 42.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo izdvaja se iznos od 21.000,00 KM;
• Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar izdvaja se iznos od 21.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja“ u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti SRVI SBK.
- Odluka o izdvajanju sredstva iz Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2023. godinu u iznosu od 25.000,00 KM za obilježavanje manifestacije „Dani pobjede, dani ponosa“ – Vlašić 2023.
- Odluka o izdvajanju sredstva iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca“ u ukupnom iznosu od 73.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branioce.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Poticaji lovstvu“ za 2023. godinu u vrijednosti od 27.816,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava o utrošku sredstava namijenjenih za izradu predmetnih kurikuluma za osnovne i srednje škole u iznosu od 3.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti J.U. Zavodu za odgoj i obrazovanje Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju – fotonaponske elektrane, snage 1,98 MW, na lokalitetu, Divičani, općina Jajce.
- Odluka o davanju saglasnosti na sklapanje Anexa broj 3. Ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane, instalirane snage do 200 MW na lokacijama Ranča – Dobretići – Vitovlje Malo, općina Travnik, Jajce i Dobretići, kojim se produžuju rokovi za mjerenja i pripreme za izgradnju i puštanje u pogon vjetroagregata, do 1. 10. 2025. godine.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti JU Agenciji za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajce za sufinansiranje troškova Manifestacije Međunarodnih skokova u Jajcu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2023. godini za epizootiološko područje SBK u ukupnom iznosu od 31.625,00 KM. Sredstva će se doznačiti vlasnicima životinja koje su bile ugrožene i eutanazirane u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2023. godini za epizootiološko područje SBK u ukupnom iznosu od 82.344,00 KM. Sredstva će se doznačiti veterinarskim stanicama u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva privrede:
- Odluka o davanju saglasnosti na prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju metalične mineralne sirovine antimona na lokalitetu „Čemernica“, općina Fojnica, broj 04-18-1842/13 i broj 01/01-78/2014 od 14. 3. 2014. godine sa koncesionara „Miličević“ d.o.o. Kreševo na privredno društvo „Rudnik Antimona“ d.o.o.Kreševo
- Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanje novih start – up kompanija“ za 2023. godinu, broj 01-11.7-6129/23 od 10. 8. 2023. godine kojom se mijenja iznos subvencije za korisnika pod rednim brojem 54. – SOR PRINT STUDIO „NOA DESING“ i ukupan iznos Odluke povećava se na 547.800,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu privrede za provođenje postupka javne nabavke usluga satelitskog praćenja vozila u procijenjenoj vrijednosti od 4.500,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – podška razvoju poduzetničkih zona“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 227.500,00 KM.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku usluga izrade i isporuke projektne dokumentacije i rekonstrukcije sale u zgradi Skupštine SBK u iznosu od 6.996,60 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „GAMES“ d.o.o. Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 89.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast sporta za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 31.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

pogledano 1414 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30