Sjednice 2023

11 Avgust
2023

Saopštenje sa 9. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik s 8. sjednice.

 

Na prijedlog Premijera Vlade SBK tačka Ad. 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje Natječaja za popunu radnih mjesta za 2023./2024. godinu povučena je s dnevnog reda.

Vlada SBK prihvatila je Mišljenje Ministarstva privrede na Prijedlog Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023.-2030. i kao takvo ima se smatrati mišljenjem Vlade Srednjeobosanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za juli 2023. godinu u ukupnom iznosu od 61.254,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo.........................................................28.261,50 KM;
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“...................................18.799,50 KM;
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“........................................ 5.602,50 KM;
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar.................................. 7.221,00 KM;
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“,………................................1.369,50 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela sljedeće odluke:
• Odluku o izdvajanju sredstava za naknadu štete počinjene od zaštićene divljači – medvjeda u ukupnom iznosu od 887,50 KM. Sredstva će se rasporediti prema dostavljenom prijedlogu.
• Odluku o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete počinjene od zaštićene divljači – medvjeda u iznosu od 275,00 KM. Sredstva će se rasporediti prema dostavljenom prijedlogu.
• Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Skupštine ŠGD/ŠPD „Šume Središnje Bosne – Srednjobosanske šume“ d.o.o Donji Vakuf, broj 01-11.7-5982/2023 od 3. 8. 2023. godine, koja se mijenja i glasi:
(2) Pored navedenih općih uslova, kandidat koji se imenuje za predsjednika i člana Skupštine društva treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
a) da ima visoku stručnu spremu odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranj s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova;
b) da ima najmanje tri godina radnog iskustva u struci.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:
• Odluku o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu „Previšta - Bašća“,Bilalovac, općina Kiseljak
• Odluku o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu „Kamenik“, općina Kreševo
• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanje novih start – up kompanija“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 546.300,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti sukladno u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti preduzeću „PRINT – GS“ d.o.o. Travnik za sufinansiranje troškova odlaska na sajam „Paperworld China“, Shanghai, Narodna Republika Kina.
• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- MKS „Sloga“ Gornji Vakuf – Uskoplje……………………………….6.000,00 KM;
- Klub praktičkog streljaštva „9mm“ Donji Vakuf …………………….5.000,00 KM;
- Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Vitez………………………1.000,00 KM.
• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 43.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
• Odluku o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – u području obnovljivih izvora energije, za fotonaponske elektrane“ za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „SOFTIĆS“ d.o.o. Travnik.
Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK prihvatila Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Vlade SBK, Premijera Vlade i ministrice finansija za prvo polugodište 2023. godine. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Vlade, Premijera Vlade i ministrice finansija za prvo polugodište 2023. godine dostavit će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje.

Ministarstvo finansija dalo je prijedlog, a Vlada je usvojila Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta preraspodjela sredstava između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 297,300,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak………………………..…11.000,00 KM;
- Srednja škola „Novi Travnik“ Novi Travnik………………..286.300,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada SBK donosi Odluku o izdvajanju iz sredstva Tekuće rezerve Budžeta SBK za finansiranje troškova izgradnje prilaza PS Kreševo u iznosu od 14.000,00 KM s PDV-om.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike Vlada SBK donijela je Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona“ u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
JU DZ Travnik………….………………………….…..40.000,00 KM;
JU DZ Novi Travnik……………………………….…..30.000,00 KM;
JU DZ Vitez………………………………………...….30.000,00 KM;
JU DZ Fojnica………………………………...……..…20.000,00 KM;
JU DZ Kreševo……………………………………..….15.000,00 KM;
JU DZ Kiseljak……………………………………...….20.000,00 KM;
JU DZ Busovača……………………………..…….…..20.000,00 KM;
JU DZ Bugojno……………………………………....…20.000,00 KM.
JU DZ Donji Vakuf……………………………………..15.000,00 KM;
JU DZ Jajce…………………………………..…...……10.000,00 KM;
JU Opća bolnica Jajce……………………………..…..30.000,00 KM;
JU Apoteka Gornji Vakuf -Uskoplje……………..…....50.000,00 KM;

Stručna služba Skupštine SBK je predložila, a Vlada donijela odluka o isknjižavanju i doniranju stalnih sredstava – 32 komada Acer laptopa 32 komada Acer laptopa, nabavka opreme iz 2017. godine čija je knjigovodstvena vrijednost 0,00 KM.

Date su i sljedeće saglasnosti:
• Saglasnost Službi za zajedničke poslove za provođenje postupka unutrašnjeg uređenja zgrade MUP-a u procijenjenoj vrijednosti od 472.433,00 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Komisije za provedbu navedene javne nabavke.
• Saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za pokretanje postupka za nabavku uniforme za šumarsko osoblje procijenjene vrijednosti 29.914,00 bez PDV-a.
• Saglasnost nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka javnih nabavki kako slijedi:
1.OŠ „Kalibunar“ Kalibunar:
- Nabavka opreme, uređenje zemljišta i vanjsko osvjetljene, asfaltiranje parkinga, rekonstrukcija i investicijsko održavanje - građevinski radovi,
2. OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac: nabavka pumpi za CŠ Hrastovi
3. MSŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica: nabavka računarske opreme, nabavka opreme.
• Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za sklapanje ugovora o djelu sa Alemom Šabanovićem za obavljanje poslova izrade – generiranja testova za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita u neto vrijednosti od 1.500,00 KM.
• Saglasnost Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) na period od 12 mjeseci.
Vlada SBK je k znanju Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave o stvaranju preduslova za uspostavu kaznenopravnog instituta „Rad za opće dobro na slobodi“ u Srednjobosanskom kantonu.

pogledano 2141 puta

Novosti

24.06.2024 Obrazac realizacije ugovora Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno...
14.06.2024 Na osnovu člana 19 D Zakona o unutrašnjim poslovima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Sredn...
14.06.2024 Č E S T I T K A   Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, svim građanima islamske vjeroispovjest...
13.06.2024 Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" br.11/14) i člana 48. a ...
12.06.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „VLATKO FORD” d.o.o. Vit...
« Juni 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30