17 Novembar
2023

JAVNI POZIV I PRIJAVA ZA STICANJE STATUSA REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJAU cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je objavu Javnog poziva za sticanje statusa realizatora (predavača) u okviru a) općeg programa stručnog usavršavanja; b) posebnog programa stručnog usavršavanja; c) programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave i d) programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike.
Prijava na javni poziv dostupna je u on-line formatu na TMS (Training Management Platform) platformi Agencije, a što je precizirano u sadržaju javnog poziva
Krajnji rok za prijavu je 01.12.2023. godine.

Javni poziv i prijava za sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja (preuzimanje dokumentacije)
Prijave na javni poziv podnose se putem aplikacije https://hrm.adsfbih.gov.ba/

 

pogledano 1121 puta