Ministarstvo pravosuđa i uprave

Tel: +387 (0)30 518 687 | Fax: +387 (0)30 508 231 | Adresa: Stanična 43, Travnik | Email: sbkminpravde@sbk-ksb.gov.ba | Registracija udruženje: (0)30 508 234

12.12.2022 | Javni natječaj za izbor notara sa službenim sjedištem u Srednjobosanskom kantonu...
22.04.2022 Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona objavljuje: Nacrt Zakona o državnoj službi u Kantonu središnja Bosna...
22.04.2022 Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona objavljuje: Nacrt Zakona o prevenciji korupcije i koordinaciji aktivnosti na suzbijanju koru...
05.01.2022 Informacija, kupovina nekretnine za potrebe formiranja odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu...