Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Petak, 12 Maj 2023 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 166. sjednice.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi i uputila u skupštinsku proceduru. U cilju dalje implementacije člana 20. Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica te uvažavajući finansijske mogućnosti Kantona, ovim izmjenama i dopunama Zakona smanjena je starosna granica za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu sa 53 na 50 godina.

Objavljeno u Sjednice 2023