Sjednice 2023

12 Maj
2023

Saopštenje sa 167. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 166. sjednice.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi i uputila u skupštinsku proceduru. U cilju dalje implementacije člana 20. Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica te uvažavajući finansijske mogućnosti Kantona, ovim izmjenama i dopunama Zakona smanjena je starosna granica za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu sa 53 na 50 godina.

 

Vlada SBK je prihvatila izvještaje o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kako slijedi:
- Izvještaj o radu JU Zavoda za javno zdavstvo KSB
- Izvještaj o radu JU Opće bolnice Travnik
- Izvještaj o radu JU Hrvatske bolnice Dr. Fra Mato Nikolić Nova Bila
- Izvještaj o radu JU Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik
- Izvještaj o radu JU Opće bolnice Jajce
- Izvještaj o radu JU Opće bolnice Bugojno
U skladu sa obavezama JU zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Skupština SBK ustanove su dostavile svoje izvještaje o radu za 2022. godinu. Ministarstvo je izvršilo uvid u iste i u finansijske izvještaje za 2022. godinu i na tom osnovu dalo sljedeće mišljenje koje je Vlada SBK prihvatila. Izvještaji svih šest javnih ustanova urađeni na vrlo dobar i stručan način, naročito zbog prikazivanja svih bitnih elemenata i parametara koji se odnose na rad jedne ustanove. Najvažniji dijelovi izvještaja su djelovi koji prikazuju osnovne finansijske pokazatelje i pokazatelje analize finansijskog poslovanja. U ovim pokazateljima vidljiv je rekapitulirani odnos prihoda i rashoda kao i iskazani finansijski rezultat, odnosno dobit u svim ustanovama. Ovaj ključni pokazatelj ohrabruje zbog kontinuiteta pozitivnog poslovanja ustanova.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Centru za socijalni rad Bugojno, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 50.000,00 KM Centru za socijalni rad Bugojno, na ime sufinansiranja projekta sanacije prostorija Centra i nabavke informatičke opreme. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Centra za socijalni rad Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Centru za socijalni rad Busovača, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 40.000,00 KM Centru za socijalni rad Busovača, na ime sufinansiranja nabavke namještaja i informatičke opreme. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Centra za socijalni rad Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Centru za socijalni rad Donji Vakuf, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 30.000,00 KM Centru za socijalni rad Donji Vakuf, na ime sufinansiranja projekta sanacije prostorija Centra i nabavke informatičke opreme i namještaja. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Centra za socijalni rad Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Centru za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 30.000,00 KM Centru za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje, na ime sufinansiranja nabavke i ugradnje pregrade, uredskog materijala informatičke opreme i namještaja. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Centra za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstava budžeta SBK za 2023. godinu Centru za socijalni rad Jajce, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 40.000,00 KM Centru za socijalni rad Jajce, na ime sufinansiranja projekta izgranje dnevnog centra za djecu. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Centra za socijalni rad Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Centru za socijalni rad Novi Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 40.000,00 KM Centru za socijalni rad Novi Travnik, na ime sufinansiranja rekonstrukcije u zgradi, nabavke informatičke opreme i opreme za video nadzor. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na depozitni račun Općine Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Centru za socijalni rad Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 80.000,00 KM Centru za socijalni rad Travnik, na ime sufinansiranja prve faze projekta izgradnje garaže za službena vozila te izgradnje prostoroja za arhiv. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na depozitni račun Općine Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Centru za socijalni rad Vitez, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 70.000,00 KM Centru za socijalni rad Vitez, na ime sufinansiranja adaptacije novog prostora za potrebe Centra. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na depozitni račun Općine Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Općini Dobretići, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Općini Dobretići, na ime sufinansiranja nabavke namještaja i informatičke opreme za potrebe Službe za socijalnu zaštitu. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na depozitni račun Općine Dobretići.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Općini Fojnica, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 35.000,00 KM Općini Fojnica, na ime sufinansiranja uređenja prostorija, nabavke namještaja i informatičke opreme za potrebe Službe za socijalnu skrb. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na depozitni račun Općine Fojnica.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Općini Kiseljak, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 50.000,00 KM Općini Kiseljak, na ime sufinansiranja nabavke automobila, namještaja i informatičke opreme za potrebe Službe za socijalnu zaštitu. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na depozitni račun Općine Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu Općini Kreševo, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 25.000,00 KM Općini Kreševo, na ime sufinansiranja uređenja prostorija, nabavke namještaja i informatičke opreme za potrebe Službe za socijalnu skrb. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na depozitni račun Općine Kreševo

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora na izvođenju radova ugradnje stolarije u zgradi PS Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 1.999,00 za vršenje nadzora na izvođenju radova ugradnje stolarije u zgradi PS Travnik. Izdvojena sredstva će se doznačit će se firmi “ART WORKS” d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za ugradnju vanjskih klupica u zgradi PS Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 6.768,45 KM za ugradnju vanjskih klupica u zgradi PS Travnik. Izdvojena sredstva će se doznačit će se firmi “Žaluzine style” d.o.o Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe MUP-a, odlukom se Izdvajaju sredstva u iznosu od 359,10 KM za nabavku kancekarijskog namještaja. Izdvojena sredstva će se doznačit će se firmi “PROM-AR” d.o.o Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog Kantona za 2023. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 300,00 KM. Izdvojena sredstva koristit će se za: rekonstrukciju kotlovnice, mašinski i termomehanički radovi- nabavka kotla za OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik. Sredstva će se doznačit dobavljaču: Obrt „KLIMA Centar“ d.o.o , ul.Gornji Zalik bb Mostar.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK Općini Dobretići za drugi kvartal 2023.godine, odlukom se izdvaja iznos od 87.500,00 KM, za period april - juni 2023.godine za podršku radu općine Dobretići.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima “ za finansiranje troškova prijevoza učenika u iznosu od 500.000,00 KM. Sredstva će se uplatiti na transakcijske račune roditelja koji ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka javne nabavke i zaključivanje ugovora za prijevoz učenika sa područja Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o davanju saglasnost nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka javnih nabavki kako slijedi:
• SŠ „Travnik“ Nova Bila, predmet: nabavka pametnih ploča/interaktivni ekrani; procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,00 KM bez PDV-a;
• OŠ „Gračanica“ Bugojno. predmet: nabavka IT opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 3.418,81 KM bez PDV-a;
• OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik, predmet: nabavka peleta za centralno grijanje; procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK prihvatila slijedeće izvještaje:
- Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. do 31. 3. 2023. godine.
- Konsolidirani periodični izvještaj za općine Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. do 31. 3. 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je prihvatila Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za I. kvartal 2023. godine. U periodu od mjeseca januara do marta 2023. godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćno modus rada, ukupno je evidentirano 14124 prekršaja. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 1. januara do 31. marta 2023. godine iznosi ukupno 345.845,61 KM (uplaćeno u budžet), evidentno je blago povećanje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu.

Prihvaćeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu maj 2023,
- Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu maj 2023. godine,
- Izvještaj o rezultatima provedenih postupaka javnih nabavki za period 1. januar do 31. mart 2023. godine, na prijedlog Ureda za javne nabavke
- Izvještaj načelnika Općine Busovača o utrošku sredstava za sufinansiranje prve faze projekta preventivnog rješavanja riječnog korita rijeke Kozice i sufinansiranje projekta izrade AB zidova, dna korita i potpornih zidova na Babijak potoku u MZ Polje, na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2023. godinu u iznosu od 23.400,00 KM. Sredstva se izdvajaju za sufinansiranje troškova učešća privrednih društava za područja Srednjobosanskog kantona na sajmu Sarajevo Business Forumu i Sarajevo Halal Fairu.
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2023. godinu u iznosu od 1.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti Agenciji za certificiranje halal kvalitete za sufinansiranje troškova Kongresa halal kvalitete.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – neprofitnim organizacijama za sufinansiranje projekata zaštite i unapređenje okoliša, te razvojnih projekata“ Budžeta SBK za 2023. godinu – interventna sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – drugim nivoima vlasti i fondovima za sufinansiranje projekata zaštite i unapređenje okoliša, te razvojnih projekata“ Budžeta SBK za 2023. godinu – interventna sredstva u iznosu 10.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti MZ Divičani, općina Jajce za uređenje mezarja u Lupnici.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstva sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ u ukupnom iznosu od 92.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.

 

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za realizaciju finansiranja projekta – Uređenje izvorišta „Mladeć“ u naselju Ragale, općina Fojnica u iznosu od 12.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti MZ Prokos, općina Fojnica.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dozvoljava preraspodjela sredstva između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 62.190,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Busovača“ Busovača izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 16.095,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Kalibunar“ Travnik izvršenje doniranih sredstava Općine Travnik u iznosu od 350,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o upisu ŠGD/ŠPD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf kao stvarnog posjednika svih šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu na području Srednjobosanskog kantona. Ova Odluka predstavlja pravni osnov za upis u katastarskom operatu koji se vodi u općini Travnik pravne osobe ŠGD/ŠPD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, kao posjednika nad svim nekretninama koje predstavljaju šumu i šumska zemljišta u državnoj svojini, te da briše sve dosadašnje upise.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – predškolsko obrazovanje“ u ukupnom iznosu od 198.191,32 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: za osnovne škole izdvaja se iznos od 158.194,50 KM i za predškolske ustanove izdvaja se iznos od 39.636,82 KM.

pogledano 1892 puta

Novosti

29.02.2024 Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti, svim građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine u...
28.02.2024 Predstavnici Sindkata državnih sužbenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, na čelu sa...
27.02.2024 Predstavnici Univerziteta u Travniku, Fakulteta za tehničke studije, posjetili su premijera Srednjob...
22.02.2024 ...
22.02.2024 Naime, radi se o posjeti turske poduzetnice i osnivača kompanije C2B - Care for Beauty, Sehzan Secen...
« Mart 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31