Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Petak, 06 Januar 2023 - Vlada SBK - KSB

U Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona danas je potpisan Aneks br. 2 na Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju rude gipsa sa koncesionarom Rudnici Gipsa d.o.o. Donji Vakuf, čime se osnovni Ugovor i pravo na koncesiju na lokalitetu Elezovac, općina Donji Vakuf produžava na period od 10 godina. Potpisivanjem ovog Aneksa br.2Ugovora ima veliku važnost na razvoj privrede na području općine Donji Vakuf, ali i na području cijelog Kantona.

Važno je napomenuti da su općina Donji Vakuf i koncesionar Rudnici Gipsa d.o.o. Donji Vakuf, postigli dodatni sporazum oko izdvajanja dodatnih sredstava direktno u općinski budžet, zavisno od eksploatisanih količina i to za sve vrijeme trajanja potpisanog Aneksa. Ovo predstavlja posebnu i dodatnu odgovornost lokalne zajednice spram svojih prirodnih resursa, te posebnu društvenu odgovornost i zainteresovanost koncesionara za lokalnu zajednicu na čijem području djeluje. Ovakav odnos spram prirodnih resursa i način saradnje lokalne zajednice i privrednih subjekata mogao bi biti model djelovanja i saradnje i na području drugih lokalnih zajednica kantona.

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona cijeli postupak provelo je u zakonu predviđenim rokovima, shodno odredbama kantonalnog Zakona o koncesijama.

Premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo primio je ekipu Osnovne škole Turbe koja je postigla zapažene rezultate u takmičenjima osnovnih škola na temu „Misli mine“, koje je organizovao Crveni križ.

Poslije osvojenih prvih mjesta na Općinskom i Kantonalnom takmičenju, ekipa OŠ Turbe u sastavu Afan Aščić, Lamija Dervišić i Nedžla Čejvan koju vodi pedagogica Jasna Eminović, na Federalnom takmičenju osvojila je drugo mjesto i ostvarila plasman na državno takmičenje. Premijer SBK je čestitao ekipi OŠ Turbe.

 

Objavljeno u Novosti*
Petak, 06 Januar 2023 09:23

ČESTITKA

Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povodom pravoslavnog Božića, uz želju da ga provedete u zdravlju i veselju sa svojim porodicama i prijateljima.

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Objavljeno u Novosti*

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 35. stava 3. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
49. vanrednu sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za utorak, 10. 1. 2023.g, u 9 sati

Objavljeno u Sjednice 2023
Petak, 06 Januar 2023 08:34

ČESTITKA U POVODU PRAVOSLAVNOG BOŽIĆA

SVIM VJERNICIMA PRAVOSLAVNE VJEROISPOVJESTI U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU ŽELIMO SREĆAN BOŽIĆ I SREĆNU NOVU GODINU.

PREDSJEDATELJ SABORA
KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
Dražen Matišić dipl.elektrotehnike. v.r.
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE
Salkan Merdžanić s.r.
ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE
Ljubinka Atanasijević s.r.

Objavljeno u Novosti - skupština