Ministarstvo finansija / Budžet

23 Januar
2024

Budžet Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu. Zakon o izvršavanju budžeta Srednjobosanskog kantonaza 2024. godinuMinistarstvo finansija objavljuje budžet Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, i Zakon o izvršavanju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, koje je donijela skupština Srednjobosanskog kantona na IX. sjednici, održanoj 19. decembra 2023. godine. „Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 1/24.

 

Budžet Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (.pdf)

Zakon o izvršavanju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (pdf)

Proračun Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu(pdf)

Zakon o izvršavanju Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu(pdf)

Буџет Средњобосанског кантона за 2024. годину(pdf)

Закон о извршавању Буџета Средњобосанског кантона за 2024. годину

 

pogledano 564 puta