12 април
2021

Sazvana 80. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),


S A Z I V A M
80. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 15.4.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 79. redovne, 41. i 42. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Utvrđivanje mišljenja o zahtjevu za autentično tumačenje člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina – Ministarstvo finansija
3. Konsolidirani godišnji izvještaj Vlade i budžetskih korisnika za period 1.1. do 31.12. 2021.godine – Ministarstvo finansija
4. Konsolidirani godišnji izvještaj opština sa područja Srednjobosanskog kantona za period 1.1. do 31.12. 2021.godine – Ministarstvo finansija
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2021.godinu – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Regionalnoj ekonomskoj zajednici“ za 2021.godinu – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima- za učešće na sajmovima i izložbama“ za 2021.godinu – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona“ za 2021.godinu – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu-primarna poljoprivredna proizvodnja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2021.godinu – interventna sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za naknadu štete koju počini zaštićena divljač za 2021.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Prusac 2“ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog Odluke o Programu utroška sredstava za kulturu i informisanje za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava i nadzoru nad utroškom sredstava za oblast informisanja za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova u OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava za branilačku populaciju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Kantonalna uprava za branioce
a) za jednokratne novčane pomoći
b) za financiranje promijenjene radne sposobnosti
c) za stambeno zbrinjavanje
d) za izgradnju nadgrobnih spomenika – nišana
e) za zdravstvenu zaštitu
f) za stipendiranje – školovanje djece branioca
17. Saglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o djelu zaključenog sa Sadetom Sefer (za mjesec mart 2021.godine) – Kantonalna uprava za branioce
18. Saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Saglasnost za prijem državnog službenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za izvođenje radova u zgradi Opštinskog suda u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Opštinskog suda u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Saglasnost za rashodovanje motornih vozila, guma i na utvrđenu početnu cijenu za njihovu prodaju – Ministarstvo unutrašnjih poslova
23. Saglasnost za nabavku multifunkcionalnih pisača – Ministarstvo finansija
24. Informacija o stanju, kretanju i projekciji prihoda za period 1.1 do 31.3.2021.godine – Ministarstvo finansija
25. Izvještaji o obavljenim unutrašnjim revizijama za prvi kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija
a) Izvještaj o reviziji plaća i naknada plaća Ministarstva pravosuđa i uprave, broj:01-IR/21
b) Izvještaj o reviziji plaća i naknada plaća Ministarstva finansija, broj:02-IR/21
c) Izvještaj o reviziji plaća i naknada plaća Ministarstva zdravstva i socijalne politike, broj:03-IR/21
26. Izvještaj o prodaji motornih vozila u vlasništvu Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslova
a) Prijedlog Odluke o isplati naknade članovima komisije za prodaju motornih vozila

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Прочитано 990 пута