Petak, 15 Srpanj 2022 - Vlada SBK - KSB
Petak, 15 Srpanj 2022 09:46

Potpisan Ugovor o dodjeli koncesije

U okviru postupka koji vodi Ministarstvo privrede SBK danas 14.07.2022.godine ministar Nisvet Hrnjić u ime Srednjobosanskog kantona kao koncesora, potpisao je Ugovor sa JP Elektroprivredom BiH d.d. Sarajevo koju predstavlja generalni direktor Admir Andelija i izvršni direktor za kapitalne investicije Senad Salkić, kao koncesionara, a koji se tiče izgradnje fotonaponske elektrane Gračanica I i fotonaponske elektrane Gračanica II – općina Bugojno, ukupne jačine 50 MW.

Objavljeno u Novosti

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 130. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Izmjene pravilnika se odnose na usklađivanja sa Bolonjskim sistemom studiranja, odnosno bodovanja.

Objavljeno u Sjednice 2022

 

pristup informacijama

Search