STALNA RADNA TIJELA SABORA KANTONA

 

STALNA RADNA TIJELA SABORA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

a) Zakonodavnopravno povjerenstvo
1) SEDŽAD MILANOVIĆ – predsjednik
2) ZDENKA ĐAMBAS – zamjenica predsjednika
3) TONI POLJAK – vanjski član
4) TOMISLAV RAJIĆ – vanjski član
5) IRMA ČORBIĆ – članica

b) Povjerenstvo za pravdu, ljudska prava i građanske slobode
1) NEDŽADA TOLJA – predsjednica
2) ANTONIJA MILIČEVIĆ – zamjenica predsjednika
3) MIRZA HODŽIĆ – vanjski član
4) MUAMER SUBAŠIĆ – vanjski član
5) MUSTAFA DAGOJA – vanjski član

c) Povjerenstvo za gospodarstvo te ekonomsku i financijsku politiku
1) DRAŽEN MATIŠIĆ – predsjednik
2) ELVEDIN MUŠANOVIĆ – zamjenik predsjednika
3) IVAN INJIĆ – vanjski član
4) EMIR ĐELILOVIĆ – vanjski član
5) IVAN SABELJA – vanjski član

d) Povjerenstvo za školstvo, kulturu, šport i mladež
1) SUZANA KRIŠTO – predsjednica
2) NEDŽADA TOLJA – zamjenica predsjednika
3) DAJANA MAROS – članica
4) SENAD SELIMOVIĆ – član
5) REFIK POPARIĆ – vanjski član

e) Povjerenstvo za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša
1) AMIR ŠEČIBOVIĆ – predsjednik
2) MARKO SARAF – zamjenik predsjednika
3) SUZANA KRIŠTO – članica
4) ELVEDIN MUŠANOVIĆ – član
5) SABINA BEHLIĆ – vanjska članica

f) Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
1) ZIJADA SALIHAGIĆ – predsjednica
2) ANTONIJA MILIČEVIĆ – zamjenica predsjednika
3) SIFET MRKONJA – član
4) DAJANA MAROS – članica
5) ASMIR KARADŽA – član

g) Administrativno povjerenstvo
1) JOSIP KVASINA – predsjednik
2) MUHAREM GRABUS – zamjenik predsjednika
3) LJUBINKA ATANASIJEVIĆ – članica
4) ELVEDIN MUŠANOVIĆ – član
5) ANTO LOZANČIĆ – član

h) Povjerenstvo za borbu protiv korupcije
1) IRMA ČORBIĆ – predsjednica
2) ILIJA NAKIĆ – zamjenik predsjednika
3) ZIJADA SALIHAGIĆ – članica
4) ELVIS IMOČANIN – vanjski član
5) JAKUB ŽDRALOVIĆ – vanjski član

i) Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
1) EDINA HRUSTIĆ – predsjednica
2) VILDANA KULIĆ – zamjenica predsjednika
3) MARKO SARAF – član
4) MELISA MUSA ŠIJAK – članica
5) ŽELJKA BOŠNJAK – članica

j) Mandatno-imunitetno povjerenstvo
1) VILDANA KULIĆ – predsjednica
2) TARIK ŠEČIĆ – zamjenik predsjednika (vanjski član)
3) ZDENKA ĐAMBAS – članica
4) MELISA MUSA ŠIJAK – članica
5) ALDINA ĐULOVIĆ – vanjska članica

k) Povjerenstvo za pitanja branitelja
1) ILIJA NAKIĆ – predsjednik
2) AMER MRAKO – zamjenik predsjednika
3) JOZO STOJAK – vanjski član
4) NURUDIN ALIHODŽA – vanjski član
5) ADMIR ŠKANDRO – član

l) Povjerenstvo za kontrolu rada policije
1) DRAŽEN MATIŠIĆ – predsjednik
2) ALMIR ŠVAGO – zamjenik predsjednika
3) SAVALDINA ŠUTKOVIĆ – vanjska članica
4) AMIR ŠEČIBOVIĆ – član
5) ĐENAN IMAMOVIĆ – vanjski član

II.

POVREMENA RADNA TIJELA SABORA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

a) Povjerenstvo za ustavna pitanja
1) JOSIP KVASINA – predsjednik
2) AMER MRAKO – zamjenik predsjednika
3) ANTO BILIĆ – član
4) MUHAREM GRABUS – član
5) SENAD SELIMOVIĆ – član

b) Povjerenstvo za izbor i imenovanja
1) ELVEDIN MUŠANOVIĆ – predsjednik
2) DRAŽEN MATIŠIĆ – zamjenik predsjednika
3) ZDENKA ĐAMBAS – članica
4) NEDŽADA TOLJA – članica
5) ADMIR ŠKANDRO – član.

 

 

pristup informacijama

Search