07 Rujan
2021

Sazvana 95. sjednica Vlade KSB - 2021.g.Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
95. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 9.9.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 94.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna - tajnik Vlade
2. Pravilnici o postupku direktnog sporazuma pravosudnih institucija (suglasnost) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Pravilnik Kantonalnog suda u Novom Travniku
b) Pravilnik Kantonalnog tužiteljstva
c) Pravilnik Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez
d) Pravilnik Općinskog suda u Travniku
e) Pravilnik Općinskog suda u Bugojnu
f) Pravilnik Općinskog suda u Jajcu
g) Pravilnik Općinskog suda u Kiseljaku
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ – Ministarstvo gospodarstva
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - za učešće na sajmovima i izložbama“ - Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Jelena Vidović
b) Ajdin Kermo
6. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli zaštitnih maski (donacija Vlade Republike Njemačke) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu za nabavu računara za potrebe Sabora - Sabor Kantona
9. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu za nabavu uredskog materijala - Sabor Kantona
10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju multifunkcionalne športske dvorane u OŠ „Jajce“ Jajce (I. faza) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
11. Suglasnost na Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavama BiH, za srednje škole - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
12. Suglasnost na Izmjene Plana javnih nabava za osnovne i srednje škole - – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
13. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova pomoćnika direktora za urbanizam i prostorno planiranje – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
14. Suglasnost za raspisivanje natječaja za prijem državnog službenika za obavljanje poslova pomoćnika direktora za urbanizam i prostorno planiranje – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
15. Informacija o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna Kantona Središnja Bosna za period 1.1. do 31.8.2021. godine – Ministarstvo financija

 

PREDSJEDNIK VLADE
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 961 puta