09 Rujan
2021

Saopštenje sa 95. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 94. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave usvojeni su pravilnici o postupku direktnog sporazuma pravosudnih institucija u Srednjobosanskom kantonu, kako slijedi: Pravilnik Kantonalnog suda u Novom Travniku, Pravilnik Kantonalnog tužilaštva, Pravilnik Kantonalnog pravobranilaštva Vitez, Pravilnik Opštinskog suda u Travniku, Pravilnik Opštinskog suda u Bugojnu, Pravilnik Opštinskog suda u Jajcu i Pravilnik Opštinskog suda u Kiseljaku.

 

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Ovom Odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava, a po zahtjevu korisnika Mjesne zajednice Bešpelj, općina Jajce u iznosu od 1.500,00 KM za projekat sufinansiranje organizacije tradicionalne manifestacije u MZ Bešpelj.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“, ovom odlukom se vrši preraspodjela sredstava u iznosu od 2.000,00 KM, a na zahtjev korisnika Udruženja poslovnih žena u BiH (Udruga ARKA Kiseljak) za sufinansiranje učešća u promociji ženskog poduzetništva u BiH u Rezidenciji francuske ambasadorice.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu JU domovima zdravlja u Srednjobosanskom kantona. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu, sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu izdvajaju se sredstva u iznosu od 520.000,00 KM JU domovima zdravlja u SBK, na ime sufinanciranja troškova nastalih zbog pandemije COVID-19., kako slijedi: JU domu zdravlja Travnik 80.000,00 KM, JU domu zdravlja Novi Travnik 45.000,00 KM, JU domu zdravlja Vitez 50.000,00 KM, JU domu zdravlja Fojnica 35.000,00 KM, JU domu zdravlja Kreševo 35.000,00 KM, JU domu zdravlja Kiseljak 45.000,00 KM, JU domu zdravlja Busovača 60.000,00 KM, JU domu zdravlja Bugojno 50.000,00 KM, JU domu zdravlja Donji Vakuf 35.000,00 KM, JU domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje 40.000,00 KM I JU domu zdravlja Jajce 45.000,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli zaštitih marki doniranih od strane Vlade Republike Njemačke, raspodjelni nalog se odnosi na domove zdravlja u Srednjobosanskom kantonu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za izgradnju multifunkcionalne sportske dvorane – I faza za Osnovnu školu Jajce, procijenjene vrijednosti bez PDV-a 150.000,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „KOMOTIN“ sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 149.350,50 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o stanju, kretanju i projekciji prihoda Budžeta Srednjobosanskog kantona. Analizirajući prihode Budžeta za period 1.1. do 30.8.2021. godine, prihodi za navedeni period pokazuju trend pada u kumulativnom smislu u ukupnom iznosu od -5,27 mil. (-3,61%) u odnosu na isti period 2020. godine.

Komisija za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila je prijave za konkurs te sačinila listu kandidata koji ispunjavaju uslove po objavljenjem konkursu, na osnovu koje je Vlada SBK donijela Odluku o prijemu lica za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Pročitano 965 puta

Novosti

21.01.2022 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
20.01.2022 U srijedu 19. januara 2022. godine, Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ugostio je NJ.E. A...
06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
« Siječanj 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31