23 Veljača
2021

Sazvana 74. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
74. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 25.2. 2021. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1.Zapisnik sa 73.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2.Izvještaji o radu ministarstava za 2020.godinu
a)Ministarstvo unutrašnjih poslova
b)Ministarstvo pravosuđa i uprave
c)Ministarstvo finansija
d)Ministarstvo privrede
e)Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g)Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3.Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za 2020.godinu
a)Kantonalna uprava za branioce
b)Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c)Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d)Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e)Kantonalni arhiv
f)Kantonalna direkcija za puteve
4.Izvještaji o radu službi, ureda i kabineta za 2020.godinu
a)Stručna služba Vlade
b)Služba za zajedničke poslove
c)Ured za zakonodavstvo Vlade
d)Ured za javne nabavke
e)Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f) Kabinet premijera Kantona
5.Prijedlog Odluke o izdvajanju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Ministarstvo finansija
6.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava po rješenju Ureda za razmatranje žalbi – Ministarstvo finansija
7.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje 12 rata finansijskog leasinga za nabavku motornih vozila – Ministarstvo unutrašnjih poslova
8.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos koncesija za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos malih hidroelektrana – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona za nabavku markica – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2020/21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
11.Saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) i Vlade Srednjobosanskog kantona – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
12.Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2021.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13.Saglasnost na Planove javnih nabavki škola za 2021.godinu škole - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a)SŠ „Busovača“
b)OŠ „Kaćuni“
c)OŠ „Pajić Polje“
d)MSTŠ „Travnik“
e)OŠ „Vitez“
f)OŠ „Uskoplje“
g)OŠ „Kaonik“
h)MSŠ „Busovača“
14.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana središnje javne nabavke za 2021.godinu – Ured za javne nabavke
15.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke
16.Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe MUP-a (2x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
17.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
18.Saglasnost za pokretanje postupka za izbor i imenovanje kantonalnog pravobranioca
a)Saglasnost na tekst javnog oglasa za imenovanje kantonalnog pravobranioca
b)Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kantonalnog pravobranioca
19.Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove u 2020.godini – Ministarstvo finansija
20.Izvještaj o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a)Izvještaj načelnika opštine Vitez (3x)
b)Izvještaj načelnika opštine Fojnica
c)Izvještaj načelnika opštine Novi Travnik
d)Izvještaj Crvenog križa KSB/SBK
21. Prijedlog Rješenja o ocjenjivanju rukovodećih državnih službenika koje imenuje i postavlja Vlada Kantona – Stručna služba Vlade
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke za potrebe OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Fojnica - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 894 puta