19 Veljača
2021

Saopštenje sa 73. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 72. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlade SBK je donijela Zaključak kojim prihvata prijedloge, sugestije i primjedbe Ministarstva privrede izrađene u formi Amandmana na Prednacrta zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine izrađen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branioca. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, način i postupak za dodjelu kredita za rješavanje stambene problematike branilaca koji imaju prebivalište na području Srednjobosanskog kantona.

Donesena je i Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Srednjobosanski kantona, utvrđivanjem marži. Ovom Odlukom propisuju se mjere neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Srednjobosanski kanton i utvrđuje se najviša veleprodajna i maloprodajne marža. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu privrede

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih korisnicima u Budžetu SBK za 2020.godinu. Odlukom se vrši preraspodjela u iznosu od 1.522.600,00 KM
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava od Ministarstva finansija i trezora BiH za projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zloćina u BiH“, Kantonalnom tužilaštvu u Travniku u iznosu od 54.618,51 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021.godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u iznosu od 110.679,00 KM

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
a) Saglasnost MSEUŠ „Travnik“ na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
b) Saglasnost MSŠ „Vitez“ na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
c) Saglasnost SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
d) Saglasnost OŠ „Karaula“ Karaula na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
e) Saglasnost SŠ „Travnik“ Nova Bila na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
f) Saglasnost OŠ „Bristovi“ Bugojno na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
g) Saglasnost OŠ „Safet -beg Bašagić“ Novi Travnik na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
h) Saglasnost MSŠ „Travnik“ Travnik na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
i) Saglasnost OŠ „Nova Bila“ Nova Bila na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
j) Saglasnost SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj općine Busovača o utrošku doniranih sredstava za saniranje klizišta u MZ Putiš u iznosu od 86.542,57KM sa PDV-om.

Vlada SBK je prihvatila Izvještaj o radu Tima za borbu protiv korupcije za 2020. godinu za period od 1.1.2020. do 31.12.2020.godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je usvojila Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na prostoru Srednjobosanskog kantona na dan 16.02.2021.godine. Usvajaju se naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva potvrđene Zaključkom Vlade Federacije BiH broj: 214/2021 od 12.02.2021. godine.
Vlada Srednjobosanskog kantona će izvijestiti Skupštinu o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na prostoru SBK i mjerama koje je Vlada Kantona potvrdila ili donijela u skladu sa tačkom 4. Zaključaka Vlade Federacije.

Pročitano 951 puta