25 Veljača
2021

Saopštenje sa 74. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 73. sjednice.

Usvojeni su i Izvještaji o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi, ureda i kabineta za 2020. godinu.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava od Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine za projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“, Kantonalnom sudu u Novom Travniku u iznosu od 56.025,73 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu za plaćanje 12 rata financijskog leasinga za nabavku motornih vozila u iznosu od 379.414,56 KM koja će se doznačiti poduzeću „PORSCHE LEASING“ d.o.o. Sarajevo.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom krstu Srednjobosanskog kantona u iznosu od 20.000,00KM za nabavku zdravstvenih markica za dobrovoljne davaoce krvi u 2021.godini, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2020/21.godinu.

Na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu Vlada SBK je prihvatila Memorandum o razumijevanju između Vlade Srednjobosanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) kao nastavak Memoranduma o razumijevanju od 27.2.2014.godine s produljenjem potpisanim 5.4.20218.godine do 31.12.2020.godine. Premijer Vlade Tahir Lendo ovlašten je za potpisivanje navedenog Memoranduma.

Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Plan javnih nabava za 2021.godinu.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za niže potrošačke jedinice:
o Saglasnost SŠ „Busovača“ Busovača na Plan javnih nabava za 2021.godinu,
o Saglasnost OŠ „Kaćuni“ Kaćuni na Plan javnih nabava za 2021.godinu
o Saglasnost OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf - Uskoplje na Plan javnih nabava za 2021.godinu.
o Saglasnost MSTŠ „Travnik“ Travnik na Plan javnih nabava za 2021.godinu,
o Saglasnost OŠ „Vitez“ Vitez (BNPP) na Plan javnih nabava za 2021.godinu.
o Saglasnost OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf - Uskoplje na Plan javnih nabava za 2021.godinu,
o Saglasnost OŠ „Kaonik“ Busovača na Plan javnih nabava za 2021.godinu,
o Saglasnost MSŠ „Busovača“ Busovača na Plan javnih nabava za 2021.godinu.

 

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Plana Centralne javne nabavke za 2021.godinu. Ovom odlukom Vlada SBK, na prijedlog Ureda za javne nabave za potrebe korisnika Budžeta SBK, donosi Plan Centralne javne nabavke za 2021. godinu. Plan Centralne javne nabavke za 2021. godinu odnosi se na nabavne kategorije koje su određene Odlukom o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke za 2021. godinu, a sačinjen je u skladu s iskazanim potrebama korisnika Budžeta SBK.
- Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavke za potrebe Ureda za javne nabavke Vlada Kantona:
o Usluge mobilne telefonije.
o Usluge tehničkog pregleda vozila.
o Održavanje i popravak vozila u garantnom roku.
o Unajmljivanje prostora i zgrada.
o Usluge objavljivanje tendera.
o Usluge analiza i ispitivanje roba.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki kako slijedi:
- Nabavka alpinističke opreme u vrijednosti do 23.400,00KM sa PDV-om, putem Konkurentskog zahtjeva.
- Usluge ljekarskih pregleda pripadnike policije u iznosu od 7.020,00KM sa PDV-om, putem direktnog sporazuma.
- Usluge održavanja LPR kamera u iznosu od 6.844,50KM sa PDV-om putem direktnog sporazuma.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK prihvatila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za realizaciju projekta „Izgradnja vještačkog praga na otvorenom vodotoku rijeke Kruščice na lokalitetu Tucin jaz u naseljenom mjestu Rijeka“.
- Izvještaj načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za realizaciju projekta „Čišćenje korita rijeke Kruščice od bazena do ušća u rijeku Lašvu“.
- Izvještaj načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za realizaciju projekta „Sufinansiranje štete od poplava na stambenom objektu u vlasništvu Mirsad Bešo, Krušćica - općina Vitez“.
- Izvješće načelnika općine Fojnica o utrošku sredstava za realizaciju projekta „Regulacija potoka Zimije u MZ Ščitovo“.
- Izvještaj načelnika općine Novi Travnik o utrošku sredstava za realizaciju projekta „Sanacija klizišta u MZ Pečuj“.
- Izvještaj sekretara Crvenog krsta Srednjobosanskog kantona o utrošku sredstava za realizaciju projekta „Upozorenje na opasnost od mina za 2019.godinu“.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli zaštitne opreme donirane od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata i UNDP za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i zdravstvenih ustanova za područja Srednjobosanskog kantona. Rasporednim nalogom vrši se raspodjela zaštitne opreme: rukavica, navlaka za cipele, jednokratnih maski, maske FFP2, vizira, itd.

Vlada SBK je prihvatila Izvještaj Tima za sprječavanje korupcije o realizaciji Akcionog plana Vlade Srednjobosanskog kantona za prevenciju korupcije u vrijeme pandemije COVID - 19 za period 1.6.2020.godine do 31.12.2020.godine.

 

Pročitano 742 puta