02 Ožujak
2021

Sazvana 75. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
75. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za petak, 5.3. 2021. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1.Zapisnik sa 74. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2.Godišnji izvještaj interne revizije za 2020.godinu – Ministarstvo finansija
3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za školsku 2020/21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
4.Informacija o raspodjeli sredstava Budžeta institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2020.godinu za saniranje posljedica pandemije COVID 19 – Ministarstvo finansija
5.Saglasnost za zaključivanje aneksa na Ugovor o zakupu poslovnih prostorija – ŠGD “Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf
6.Saglasnost za nabavku Ploter printera A0 formata – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
7.Saglasnost za prijem namještenika u Opštinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
8.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove nadzora građevinskih radova na izgradnji zgrada PS Kreševo i PS Donji Vakuf – Ministarstvo unutrašnjih poslova
9.Saglasnost za uvećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Opštinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Saglasnost na Plan javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2021.godinu – Služba za zajedničke poslove
11.Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021.godinu – Kantonalni arhiv
12. Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za 2021.godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13.Saglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2021.godini- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14.Izvještaji načelnika općina o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Izvještaj načelnika opštine Kiseljak
b) Izvještaj načelnika opštine Vitez
c) Izvještaj načelnika opštine Gornji Vakuf- Uskoplje
15.Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu mart 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
c) Ministarstvo privrede
16. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu mart 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo privrede
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
e) Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 1639 puta